Temeljem Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova za izgradnju nerazvrstane ceste do reciklažnog dvorišta u Općini Vrbanja sklopljenog između OPĆINA VRBANJA i tvrtke JET-SET d.o.o., Vrbanja, dana 27.11.2023. godine izvršeno je uvođenje izvođača radova u posao.

Ugovorena vrijednost radova je 351.394,20 eura plus PDV.

Ovaj projekt provodi se uz financijsku doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 265.000,00 eura prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema.

Preostali dio financijskih sredstava osigurat će se iz proračuna Općine Vrbanja.

Rok za izvođenje svih radova iznosi 8 mjeseci.