Općina Vrbanja, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge i organizacije civilnog društva čije aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba da se prijave na financijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Vrbanja.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 22. veljače 2024. godine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u slijedećim prilozima:

Javni-natječaj-za-financiranje-javnih-potreba-Općine-Vrbanja-2024. (2)

Obrazac-izjave-o-nekažnjavanju-javne-potrebe 2024

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja 2024

Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-javne-potrebe-2024

Obrazac-proračuna-JAVNE-POTREBE- 2024

Obrazac-životopisa-JAVNE-POTREBE 2024

Upute-za-prijavitelje-javne-potrebe-2024

Odluka-o-načinu-financiranja-javnih-potreba-2018. (2)