Pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2011. godini Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na…

Više

Što donosi Europska Unija?

Za uspješno pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, potrebno je pridobiti visok stupanj potpore hrvatskih građana, pa tako i građana Vukovarsko-srijemske…

Više