Oglas za Javne radove

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA NAČELNIK KLASA: 022-01/12-01/896 URBROJ: 2212/08-01/01-12-1 Vrbanja, 28. ožujka 2012. godine Temeljem ukazane potrebe…

Više

Obavijest

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Vrbanja ne smije sklapati…

Više

Obavještenje HEP-a

2. ožujka – Telefonskim putem Općina Vrbanja je obaviještena od strane HEP-a o nestanku električne energije u mjestu Vrbanja, dana…

Više

Pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2011. godini Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na…

Više