U srcu Spačvanskog šumskog kompleksa hrasta lužnjaka u prostorijama Bioekološko-edukacijskog centra Virovi održana je osnivačka skupština Turističke zajednice područja Spačvanska šuma a koja obuhvaća područje Grada Otoka, Općine Bošnjaci i Općine Vrbanja.
Na skupštini su sudjelovali predstavnici navedenih lokalnih samouprava koji su ujedno izabrani u tijela zajednice  odnosno Skupštinu i Turističko vijeće koje broji po 8 članova plus predsjednik. Za predsjednika je izabran gradonačelnik Josip Šarić, a dogovor je da će ovlasti u obnašanju ove dužnosti biti prenošene i na načelnike općina. Dosadašnja plodonosna suradnja Josipa Šarića, gradonačelnika, Andrije Juzbašića, načelnika općine Bošnjaci i Velimira Redla, načelnika općine Vrbanja, okrunjena je novoosnovanom zajednicom kojom će se bitno osnažiti  zajedničko promicanje razvoja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Članovi skupštine usvojili su Statut i Poslovnik o radu.
Pripremne radnje osnivačke skupštine obavila je Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije na čelu sa direktoricom Majdom Jakša, koja je aktivno sudjelovala u postupku osnivanja Turističke zajednice područja Spačvanska šuma koja će imati sjedište u Otoku.