REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

      Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/23-01/3

URBROJ: 2196-31-03-1-23-13

U Vrbanji, 17. travnja 2023 godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)  Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na određeno vrijeme, na radna mjesta 1. Referent za računovodstvo – Financijski voditelj projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica i 2. Referent – Koordinator projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica, upućuje

 

POZIV

 

KANDIDATIMA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

I.Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja dana 30. ožujka 2023. godine objavljen je Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na određeno vrijeme, na radna mjesta 1. Referent za računovodstvo – Financijski voditelj projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 7 mjeseci) uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca i 2. Referent – Koordinator projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ – jedan izvršitelj/ica na  određeno vrijeme (okvirno 7 mjeseci) uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

Rok za podnošenje prijava na Oglas bio je do 7. travnja 2023. godine.

 

II.Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrdilo je da pisanom testiranju za radno mjesto Referent za računovodstvo – Financijski voditelj projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ mogu pristupiti 3 (tri) kandidata, čije prijave su pravodobne i potpune, odnosno koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz Oglasa.

 

Slijedom navedenog, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) pozivaju se kandidati kako slijedi:

 

  1. Matej Brnić
  2. Darija Fric
  3. Gordana Mandić

 

III. Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrdilo je da pisanom testiranju za radno mjesto Referent – Koordinator projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ mogu pristupiti 4 (četiri) kandidata, čije prijave su pravodobne i potpune, odnosno koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz Oglasa.

 

Slijedom navedenog, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) pozivaju se kandidati kako slijedi:

 

  1. Jasna Ducić
  2. Darija Fric
  3. Gordana Mandić
  4. Gorana Vukoja

 

IV.Povjerenstvo za provedbu Oglasa temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi poziva kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, pisanom testiranju koje će se održati dana 24. travnja 2023. godine (ponedjeljak) u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1. i to:

 

  • u 7,30 sati za radno mjesto Referent za računovodstvo – Financijski voditelj projekta„Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“
  • u 9,00 sati za radno mjestoReferent – Koordinator projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“

 

Na pisanom testiranju kandidati su dužni predočiti osobnu identifikacijsku ispravu.

 

Kandidat koji ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji iz bilo kojeg razloga ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

 

V.Rezultati pisanog testiranja objavit će se istog dana na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja i web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) najkasnije do 12,00 sati. Istovremeno će se objaviti i raspored kandidata za intervju koji predstavlja poziv za intervju.

 

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima koji su na provedenom pisanom testiranju iz svakog poglavlja (A i B) ostvarili najmanje 50% bodova, odnosno iz svakog poglavlja ostvarili najmanje 5 bodova.

 

Intervju će se obaviti istog dana, prema utvrđenom rasporedu navedenom u Obavijesti o rezultatima pisanog testiranja – pozivu na intervju.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA