Ispunite online anketu

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK


KLASA:  602-01/14-01/2116

URBROJ: 2212/08-01/01-14-1

Vrbanja, 01. listopada 2014. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/14-01/2025, UR.BROJ: 2212/08-01/01-14-1 od 22. rujna 2014. godine, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika

u srednjoškolskom učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Vrbanja, za prvo polugodište školske godine 2014/2015, s mogućnošću produženja.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

- Zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),

- potvrdu o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2014/2015,

- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o smještaju učenika u učenički dom za školsku godinu 2014/2015,

- preslika osobne iskaznice učenika,

- potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prijavljenog prebivališta,

- preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja.

Pravo podnošenja prijave imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vrbanja koji stanuju u učeničkom domu.

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 15 dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 16. listopada 2014. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pismenom obliku.

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

Načelnik Općine Vrbanja
Ivica Sep

JAVNI POZIV

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE VRBANJA

Danas, 24. rujna 2014. godine, od 12.00 sati (do 15.00 sati, i nastavak sutra) u Općini Vrbanja – računovodstvo, počinje isplata novca -donacije Grada Zagreba za udžbenike srednjoškolcima. Isplata će se vršiti u gotovini jednom od roditelja. OBAVEZNO PONIJETI OSOBNU ISKAZNICU!

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Predavanje

AndraKO- BIO SRIJEM d.o.o. Račinovci

Organizira predavanje koje će se održati 17. rujna 2014. godine s početkom u 18,00 sati u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci u Drenovcima na temu; STANJE I PREDNOSTI EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U RH.

Predavač: Ivan Miličević dipl.ing.

Objavljeno unutar kategorije Naslovna

NATJEČAJ I DOKUMENTACIJA – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja

Općina Vrbanja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja“.

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja (dan objave: 09.09.2014. godine)

Sve potrebne informacije mogu se dobiti:

  • na adresi: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 3254 Vrbanja,
  • na službenoj internet stranici Općine Vrbanja
  • na telefon: 032/863-108, svakom radnim danom od 7 do 15 sati.

Tekst javnog natječaja, prijavni obrazac te ostala dokumentacija nalaze se niže, te ih je moguće preuzeti klikom na donji link.

Prilozi:

1. JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja“.

2. PRAVILNIK za provedbu Programa “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Vrbanja“.

3. PRIJAVNI OBRAZAC

4. IZJAVA O SUGLASNOSTI

Objavljeno unutar kategorije Dokumenti i obrazci, Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

NATJEČAJ I DOKUMENTACIJA – Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Vrbanja

Općina Vrbanja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Vrbanja“.

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja (dan objave: 03.09.2014. godine)

Sve potrebne informacije mogu se dobiti:

  • na adresi: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 3254 Vrbanja,
  • na službenoj internet stranici Općine Vrbanja
  • na telefon: 032/863-108, svakom radnim danom od 7 do 15 sati.

Tekst javnog natječaja, prijavni obrazac te ostala dokumentacija nalaze se niže, te ih je moguće preuzeti klikom na donji link.

Prilozi:

1. JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Vrbanja“,

2. PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća,

3. PRIJAVNI OBRAZAC,

4. IZJAVA O SUGLASNOSTI


Objavljeno unutar kategorije Dokumenti i obrazci, Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

OBAVIJEST

Poštovani,

Uslijed planiranih radova djelatnika HEP-a, u četvrtak 14. kolovoza u vremenu od 10:00 do 11:00 doći će do privremenog prekida vodoopskrbe u mjestu Strošinci.

Hvala na razumijevanju,

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

UDŽBENICI ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015. GODINU

Obavještavamo roditelje učenica i učenika osnovnoškolskog uzrasta na području Općine Vrbanja da su donacijom Grada Zagreba osigurana sredstva za nabavu udžbenika za školsku godinu 2014./2015.

Osnovne škole na području Općine Vrbanja izvršit će nabavu udžbenika koje će učenike dočekati u školskim klupama početkom školske godine.

OPĆINA VRBANJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

VODA IZ VODOVODA

23.06.2014.

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 Izvjestitelj: dr. Ankica Ilić

Područje koje pokriva epidemiološka služba -  ispostava Županja snabdjeva se vodom za piće iz nekoliko vodovoda:

LOKALNI VODOVODI  
VRBANJA VODA JE ZA PIĆE
SOLJANI VODA JE ZA PIĆE
STROŠINCI VODA JE ZA PIĆE

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

INTERVENTNI OTKUP STOKE

INTERVENTNI OTKUP STOKE

NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

Na inicijativu Ministarstva poljoprivrede provodit će se interventni otkup stoke s poplavljenog područja. Zainteresirani poljoprivrednici mogu prijaviti interes za interventnim otkupom u Županijskom stožeru u Vrbanji 23. i 24. lipnja 2014. godine od 10-18 sati. Iznimno, ukoliko netko od zainteresiranih poljoprivrednika neće biti u mogućnosti svoj interes iskazati u navedene dane, isto će moći učiniti na istom mjestu do 28. lipnja 2014. godine.

Za  sve dodatne informacije potrebno je kontaktirati na 032/864-992 (nakon uspostave poziva birati br. 8).

 

Uprava veterinarstva i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede osigurat će svu potrebnu popratnu dokumentaciju koja mora pratiti stoku pri prodaji na teret Državnog proračuna.

CIJENE STOKE PO KATEGORIJAMA ZA INTERVENTNI OTKUP

 

Cijene su izražene bez PDV-a.

Na sve cijene potrebno je dodati 0,50 kn/kg.

Cijena transporta na teret otkupljivača.

TELE                          22,00 kn/kg

JUNICE                    10,50 kn/kg

TOV. BIKOVI          13,00 kn/kg

KRAVE                     7,50,kn/kg

PRASCI                    19,50 kn/kg

TOV. SVINJE          12,00 kn/kg

KRMAČE                 9,00 kn/kg

OVCE                          8,00,kn/kg

JANJAD                   22,00 kn/kg

KOZE                        9,00 kn/kg

JARAD                     27,00 kn/kg

KONJI                       10,00 kn/kg

ŽDRIJEBAD              15,00 kn/kg

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Obavijest o ispravnosti vode za piće iz javnih bunara

Temeljem rezultata pretraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb, Veterinarski zavod Vinkovci od 12.06.2014. godine, obavještavamo vas da je voda iz javnih bunara u Vrbanji (ulica J. Kozarca), te u Strošincima (V. Nazora – u centru i Ulica M. Gupca – na ulazu u naselje) ISPRAVNA ZA PIĆE, tj. udovoljava uvjete Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13 i 141/13). 

OPĆINA VRBANJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Sljedeća »

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
Vlada Republike Hrvatske
Vukovarsko Srijemska Županija
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Katastar Republika Hrvatska
Pravosuđe e-izvadak
Meteo.hr
Agencija za razvoj općine Drenovci