Ispunite online anketu

LAG ŠUMANOVCI – JAVNI POZIV

Lag Šumanovci

Vladimira Nazora 8

32257 Drenovci, tel: 032/862-837

OIB:77805974038

www.lag-sumanovci.hr

e-mail: sumanovci.lag@gmail.com

U sklopu projekta„Mladi za razvoj lokalne zajednice“– koji je podnesen na poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, točnije za mjeru „Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera – javni radovi za mlade, objavljuje se

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova suradnika na EU projektima

u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera

I.

U sklopu projekta „Mladi za razvoj lokalne zajednice“LAG „Šumanovci“ raspisuje javni poziv za izbor 3 kandidata za obavljanje javnih radova suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme od 6 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra srednje i visoke stručne spreme koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanjeali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju

ispunjavati sljedeće uvjete:

- da su nezaposlene mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a,  bez obzira na radni staž

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij svih  smjerova ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera (VSS / 300 ECTS bodova), 3 kandidata

- da su osposobljene za rad na računalu

- da poznaju engleski jezik u govoru i pismu.

- da imaju prebivalište na području LAG-a

Od kandidata/kinja očekujemo:

- dobre komunikacijske vještine;

- sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada;

- spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

Prednost: dozvola B kategorije

IV.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:

- životopis s osobnim podacima (Europass)

- dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

- potvrdu o nezaposlenosti

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika)

- dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)

Kandidati koji zadovoljne kriterije biti će pozvani na motivacijski razgovor, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija koju čine članovi LAG-a Šumanovci.

Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljena na Internet stranici LAG-a „Šumanovci“ www.lag-sumanovci.hr najkasnije deset (10) dana od proteka roka za dostavu prijava.

V.

Javni rad za mlade obavlja se:

- na temelju pisanog ugovora sa odgovornom osobom u organizaciji

- prema Programu javnog rada

Osobe zaposlene na javnom radu ostvaruju pravo na plaću u iznosu od 3.553,66 kuna bruto.

VI.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad 5 godina

ne mogu biti uključene u javni rad.

Sve nezaposlene osobe koje su bile uključene u mjeru obrazovanje nezaposlenih, i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu se uključiti u javni rad.

VII.

Prijave se dostavljaju:

- elektroničkim putem na e- mail adresu sumanovci.lag@gmail.com

- pismenim putem na adresu LAG Šumanovci, V. Nazora 8, 32257 Drenovci s napomenom „Prijava za javne radove – EU za mlade“.
Rok za podnošenje prijava jepetnaest (15) dana od objave javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VII.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a „Šumanovci“ www.lag-sumanovci.hri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem.

U Drenovcima, 16. srpnja,2015.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Besplatni udžbenici za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola s područja Općine Vrbanja!

Poštovani,

Zbog izvanrednih okolnosti i iznimno velikih potreba stanovnika Općine Vrbanja nastalih kao posljedica poplave 2014. godine, na inicijativu gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, Grad Zagreb osigurat će u Proračunu Grada Zagreba sredstva za udžbenike i za školsku godinu 2015./2016.,  za potrebe učenica i učenika osnovnih i srednjih škola s područja Općine Vrbanja.

Molimo sve učenike srednjih škola da ŽURNO, najkasnije do srijede 15.07.2015. godine do 15,00 sati dostave u Općinu Vrbanja osobne podatke i cijenu kompleta udžbenika!

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Obavijest

OBAVIJEST UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA U VUKOVARSKO SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Obaviještavamo učenike srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije  da mjesečna karta za lipanj vrijedi do 16.06.2015.

Ukoliko učenik obavlja ljetnu stručnu praksu u drugom dijelu mjeseca lipnja, postoji mogućnost da produži kartu nakon 15.06.2015.

Za više informacija na koji naćin produžiti kartu i informacije o cijeni kliknite na sljedeći link

Izvor: www.polet.hr

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OBAVIJEST o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja, koju je općinsko vijeće Općine Vrbanja donijelo 11. ožujka 2015. godine, započela izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 6/05).

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Program revitalizacije poljoprivrednog zemljišta

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

POZIV

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna, Općenito

Poziv

Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

+385 32 830 477

Poštovani,

Koristimo ovu priliku da Vam uputimo poziv na trodnevne edukativne radionice o izvozu namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima, koje će se održati od 25.-27. svibnja 2015. godine.

Iste su financirane kroz projekt “Uspostave platforme za privlačenje investitora i jačanje investicijske klime” kojeg je pripremila i trenutno provodi Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o., a partneri na projektu su Grad Županja te općine Bošnjaci, Drenovci i Vrbanja, stoga su za Vas i Vaše zaposlenike radionice besplatne. Vrijednost projekta iznosi 124.186,09 HRK, a isti je odobren u okviru Poduzetničkog impulsa 2014., od strane Ministarstva poduzetništva i obrta.

Na projektu je za edukativne aktivnosti angažiran i ekonomski stručnjak, gospodin Zrinski Pelajić, vlasnik konzultantske tvrtke Illyricum savjetovanje d.o.o. iz Samobora. Radionice će biti održane u vijećnici Grada Županja i to po sljedećem rasporedu:

25.05. “Kako uspješno izvoziti i kako napraviti izvozni marketing plan” (09:00-14:00)

26.05. “Kako uspješno nastupiti na sajmu” (09:00-14:00)

27.05. “Financiranje izvoza” (09:00-14:00)

Ukoliko se odlučite za sudjelovanje na istima molimo Vas da nam potvrdite Vaš dolazak.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Informacija korisnicima o pravu na oslobođenje potpore od ovrhe

Kako bi iskoristili pravo na oslobođenje od ovrhe sredstva potpore poljoprivredi do 50.000 kuna po osnovi mjera ruralnog razvoja, izravne potpore i mjera u okviru zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, korisnici čiji su računi na koje im se potpora isplaćuje blokirani radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima moraju se obratiti Financijskoj agenciji (FINA) kako bi im se otvorio zaštićeni račun.

Zahtjev za otvaranje zaštićenog računa može se podnijeti u bilo kojoj poslovnici FINA-e u kojoj se popunjava obrazac Obavijest (iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona) koji se nalazi na web stranici Financijske agencije (www.fina.hr), a dostupan je i u svim poslovnicama FINA-e.

Opis postupka otvaranja zaštićenog računa:

1.Ovršenik ispunjava obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona).

2.Ovršenik dostavlja potpisan obrazac Obavijesti u bilo koju FINA-inu poslovnicu.

3.FINA o tome odmah obavještava banku, koja otvara poseban račun za ova sredstva, te  uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe, da bi ovršenik mogao ovim sredstvima slobodno raspolagati.

4.U slučaju kada su primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe zaplijenjeni na računu ovršenika (nisu još prenesena na račun ovrhovoditelja), ovršenik može FINA-i dostaviti pisani zahtjev kojim traži da FINA naloži banci prijenos navedenih primanja na poseban račun, te uz zahtjev obvezno priložiti Potvrdu nadležnog područnog ureda Agencije za plaćanja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe.

Napomena:
Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba čiji računi nisu blokirani, ako uz obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona dostavi i presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.

Korisnik potpore (ovršenik) koji već ima otvoren zaštićeni račun, ali za neko drugo primanje ili naknadu izuzetu od ovrhe, također obvezno mora doći u FINA-u i popuniti obrazac Obavijesti za primanje po osnovi potpore sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/2015).

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Poziv

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ u suradnji s Lokalnom agencijom za razvoj „Vjeverica „ te Općinom Vrbanja organizira radionicu na temu

Podmjera 6.3. “Potpora razvoju malih i srednjih gospodarstava” i energetska učinkovitost

Mjesto održavanja -  Soljani, Lovačko-ribolovni dom

Vrijeme održavanja – 13.05.2015. godine s početkom u 19,00 sati.

PROGRAM RADIONICE

19,00 Prezentacija LEADER mjere i LEADER pristupa na području Vukovarsko-Srijemske županije

Paulina Perić ;Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“

19,15    Prezentacija o provedbi podmjere 6.3

Vedrana Barišić, Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA

20,00 Prezentacija o energetskoj učinkovitosti

Vedrana Barišić, Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

Obavještavamo Vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Više informacija možete pronaći na dolje navedenim internet stranicama:

KAKO DO DRŽAVNIH POTICAJA

JAVNI POZIV (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

XVI. Vukovarsko-srijemska županija

(http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca)

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Sljedeća »

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
Vlada Republike Hrvatske
Vukovarsko Srijemska Županija
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Katastar Republika Hrvatska
Pravosuđe e-izvadak
Meteo.hr
Agencija za razvoj općine Drenovci