Ispunite online anketu

Odluka o proglašenju elementarne nepogode – suša

Zbog velikih materijalnih šteta na biljnoj proizvodnji  nastalih zbog izostanka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, što je posljedica suše, proglašena je elementarna nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Štete od elementarne nepogode prijavljuju se u Općini Vrbanja najkasnije do 26.08.2015. godine, putem obrasca EN-P koji možete preuzeti na slijedećoj poveznici.

U prijavi se obvezno navodi OIB,  te obvezno prilaže UPISNIK, vlasnički ili posjedovni list.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Obavijest poljoprivrednicima!

I ove godine će se na području Vukovarsko srijemske županije vršiti skupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

Napominjemo da će se skupljati ambalaža isključivo od slijedećih proizvođača:

AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer

CropScience, BelchimCropProtection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera,

Orchem, PinusAgro, Stockton, SyngentaAgro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Raspored skupljanja:

17.8.2015.

Drenovci – prostor stočnog sajma Ul. Vladimira Nazora Drenovci 8.00 – 12:00

19.08.2015.

Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30

PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 13.00

Predaja iskorištene ambalaže od sredstava za zaštitu bilja obavezna je za sve poljoprivredne proizvođače !

Savjetodavna služba

Podružnica VSŽ, Ured Drenovci

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest – Elektra Vinkovci

Elektra Vinkovci

Pogon Županja

Obavještavamo Vas da će dana 12. i 13.08.2015. godine zbog radova na postrojenju, doći do nestanka električne energije u naselju Vrbanja.

Planirano beznaponsko stanje trajat će od 9,00 do predvidivo 14,00 sati

Dodatne informacije možete dobiti kod dežurne službe na tel: 032/216-280.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

LAG ŠUMANOVCI – JAVNI POZIV

Lag Šumanovci

Vladimira Nazora 8

32257 Drenovci, tel: 032/862-837

OIB:77805974038

www.lag-sumanovci.hr

e-mail: sumanovci.lag@gmail.com

U sklopu projekta„Mladi za razvoj lokalne zajednice“– koji je podnesen na poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, točnije za mjeru „Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera – javni radovi za mlade, objavljuje se

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova suradnika na EU projektima

u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera

I.

U sklopu projekta „Mladi za razvoj lokalne zajednice“LAG „Šumanovci“ raspisuje javni poziv za izbor 3 kandidata za obavljanje javnih radova suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme od 6 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra srednje i visoke stručne spreme koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanjeali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju

ispunjavati sljedeće uvjete:

- da su nezaposlene mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a,  bez obzira na radni staž

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij svih  smjerova ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera (VSS / 300 ECTS bodova), 3 kandidata

- da su osposobljene za rad na računalu

- da poznaju engleski jezik u govoru i pismu.

- da imaju prebivalište na području LAG-a

Od kandidata/kinja očekujemo:

- dobre komunikacijske vještine;

- sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada;

- spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

Prednost: dozvola B kategorije

IV.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:

- životopis s osobnim podacima (Europass)

- dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

- potvrdu o nezaposlenosti

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika)

- dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)

Kandidati koji zadovoljne kriterije biti će pozvani na motivacijski razgovor, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija koju čine članovi LAG-a Šumanovci.

Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljena na Internet stranici LAG-a „Šumanovci“ www.lag-sumanovci.hr najkasnije deset (10) dana od proteka roka za dostavu prijava.

V.

Javni rad za mlade obavlja se:

- na temelju pisanog ugovora sa odgovornom osobom u organizaciji

- prema Programu javnog rada

Osobe zaposlene na javnom radu ostvaruju pravo na plaću u iznosu od 3.553,66 kuna bruto.

VI.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad 5 godina

ne mogu biti uključene u javni rad.

Sve nezaposlene osobe koje su bile uključene u mjeru obrazovanje nezaposlenih, i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu se uključiti u javni rad.

VII.

Prijave se dostavljaju:

- elektroničkim putem na e- mail adresu sumanovci.lag@gmail.com

- pismenim putem na adresu LAG Šumanovci, V. Nazora 8, 32257 Drenovci s napomenom „Prijava za javne radove – EU za mlade“.
Rok za podnošenje prijava jepetnaest (15) dana od objave javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VII.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a „Šumanovci“ www.lag-sumanovci.hri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem.

U Drenovcima, 16. srpnja,2015.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Besplatni udžbenici za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola s područja Općine Vrbanja!

Poštovani,

Zbog izvanrednih okolnosti i iznimno velikih potreba stanovnika Općine Vrbanja nastalih kao posljedica poplave 2014. godine, na inicijativu gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, Grad Zagreb osigurat će u Proračunu Grada Zagreba sredstva za udžbenike i za školsku godinu 2015./2016.,  za potrebe učenica i učenika osnovnih i srednjih škola s područja Općine Vrbanja.

Molimo sve učenike srednjih škola da ŽURNO, najkasnije do srijede 15.07.2015. godine do 15,00 sati dostave u Općinu Vrbanja osobne podatke i cijenu kompleta udžbenika!

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Obavijest

OBAVIJEST UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA U VUKOVARSKO SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Obaviještavamo učenike srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije  da mjesečna karta za lipanj vrijedi do 16.06.2015.

Ukoliko učenik obavlja ljetnu stručnu praksu u drugom dijelu mjeseca lipnja, postoji mogućnost da produži kartu nakon 15.06.2015.

Za više informacija na koji naćin produžiti kartu i informacije o cijeni kliknite na sljedeći link

Izvor: www.polet.hr

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OBAVIJEST o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja, koju je općinsko vijeće Općine Vrbanja donijelo 11. ožujka 2015. godine, započela izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 6/05).

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Program revitalizacije poljoprivrednog zemljišta

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

POZIV

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna, Općenito

Poziv

Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

+385 32 830 477

Poštovani,

Koristimo ovu priliku da Vam uputimo poziv na trodnevne edukativne radionice o izvozu namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima, koje će se održati od 25.-27. svibnja 2015. godine.

Iste su financirane kroz projekt “Uspostave platforme za privlačenje investitora i jačanje investicijske klime” kojeg je pripremila i trenutno provodi Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o., a partneri na projektu su Grad Županja te općine Bošnjaci, Drenovci i Vrbanja, stoga su za Vas i Vaše zaposlenike radionice besplatne. Vrijednost projekta iznosi 124.186,09 HRK, a isti je odobren u okviru Poduzetničkog impulsa 2014., od strane Ministarstva poduzetništva i obrta.

Na projektu je za edukativne aktivnosti angažiran i ekonomski stručnjak, gospodin Zrinski Pelajić, vlasnik konzultantske tvrtke Illyricum savjetovanje d.o.o. iz Samobora. Radionice će biti održane u vijećnici Grada Županja i to po sljedećem rasporedu:

25.05. “Kako uspješno izvoziti i kako napraviti izvozni marketing plan” (09:00-14:00)

26.05. “Kako uspješno nastupiti na sajmu” (09:00-14:00)

27.05. “Financiranje izvoza” (09:00-14:00)

Ukoliko se odlučite za sudjelovanje na istima molimo Vas da nam potvrdite Vaš dolazak.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Sljedeća »

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
Vlada Republike Hrvatske
Vukovarsko Srijemska Županija
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Katastar Republika Hrvatska
Pravosuđe e-izvadak
Meteo.hr
Agencija za razvoj općine Drenovci