Ispunite online anketu

KORIZMENI RECITAL

„USKRS: POBJEDA DUHA NAD TIJELOM, LJUBAVI NAD MRŽNJOM, SUOSJEĆANJA NAD SEBIČNOŠĆU- PRILIKA SVIMA DA POKUŠAJU BITI LJUDI KOJI OPRAŠTAJU, VOLE, BRINU I POMAŽU DRUGIMA-ONAKO KAKO JE TO ČINIO ISUS“

Ovo je mali dio i poruka korizmenog recitala s kojim  je dramsko-recitatorska sekcija Udruge „Posjed Vrbanja“ imala čast sudjelovati na svetoj misi 22.žujka 2015. g. u crkvi POHOĐENJA BDM  u Soljanima, te u crkvi PREOBRAŽENJA GOSPODINOVOG  U Strošincima. Zahvaljujući župniku VINKU DUBRAVAC  i svim župljanima koji su svečano i strpljivo slušali naše poruke, u potpunosti smo uživali u prekrasnom ambijentu obje crkve, te se na trenutak uz poeziju i glazbu izdignuli iznad uobičajene svakodnevnice.

Svima  želimo sretan USKRS!

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna

KORIZMENI KONCERT

22. ožujka.2015. god., u prepunoj župnoj crkvi “Preslavnog Imena Marijina” u Vrbanji IV. put za redom KUD “Posavac” Vrbanja je oragnizirao koncert korizmenih napjeva. Cilj koncerta je očuvanje bogate sakralne tradicije u Slavoniji. Domaći Vrbanjci ali i gosti mogli su uživati u programu 7 pjevačkih skupina: KUD “Tamburica” Vinkovci, KUD” Seljačka sloga” Gradište, KUD “Seljačka sloga” Bogdanovci, KUD “Slavko Janković” Rokovci-Andrijaševci, ŽPS “Sremice” Ilača, KUD “Tomislav” Donji Andrijevci i novoosnovani crkveni zbor mladih naše župe. Svojim napjevima ali i korizmenim ruhom su dočarali tradiciju svojeg mjesta.

Kvalitetu rada dokazuje i posjet etnografa iz Vukovarskog Muzeja.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna

Prezentacija mjera popravka tla

U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, Općine Vrbanja, Poljoprivrednog instituta Osijek i Poljoprivrednog fakulteta Osijek  u  Vrbanji je dana 13. ožujka 2015. godine održana prezentacija projekta „Zelena gnojidba – utjecaj na tlo i poljoprivredne kulture“  što je nastavak projekta „Popravak tla na poplavljenim područjima“.  U okviru provedenog uzorkovanja izuzeto je 368 uzoraka   te je na taj način obuhvaćeno 1903,84 ha oranica na području Općine Vrbanja.

Ujedno su predstavljeni i rezultati projekta analize tla i najavljena kalcizacija kao mjera popravka tla.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Počinje informativna kampanja za poljoprivrednike

U ovoj godini dolazi do velikih promjena u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU, posebno vezano za izravna plaćanja poljoprivrednicima. S ciljem informiranja poljoprivrednika o tome kako će ostvariti izravna plaćanja od 2015. godine, ali i o mogućnostima korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede prezentirat će novitete putem lokalnih radionica.

Radionice u svim hrvatskim županijama organiziraju se u okviru EU Twinning projekta „Priprema hrvatske agencije za plaćanja za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike EU za razdoblje nakon 2013.“, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.

Prva radionica održat će se

16. ožujka 2015. godine, s početkom u 10 sati
u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb
a popis ostalih radionica s terminima nalazi se u prilogu.

VINKOVCI, Utorak,21.4. – 11 h. Županijska vijećnica,Glagoljaška 27

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

BESPLATNA RADIONICA

Lokalna Akcijska Grupa „Šumanovci“ u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem „Andragog“

O R G A N I Z I R A

besplatnu radionicu informatičkog i informacijskog opismenjavanja poljoprivrednika i obrtnika

LAG ŠUMANOVCI u suradnji sa pučkim otvorenim učilištem ”Andragog” organizira radionicu informatičkog i informacijskog opismenjavanja poljoprivrednika i obrtnika kroz mjeru ”LEADER” iz predpristupnog programa  IPARD.

Održavanje radionice počinje 18.ožujka,2015.godine u 16h ,u POU ”Andragog” Županja, J.J. Strosssmayera 9.

Prijave za radionicu se zaprimanju do 16.ožujka 2015. godine, odnosno do popunjavanja liste od 32 polaznika,  putem mail-a : sumanovci.lag@gmail.com, telefona: 032/862-837, ili 091/2424-286, osobnim dolaskom u ured LAG-a ili putem prijavnice objavljene na službenim stranicama JLS.,koju trebate dostaviti na navedeni mail.

Radionice su besplatne za sve polaznike te će se održavati kontinuirano u trajanju od 50 sati. Nakon završene edukacije svaki polaznik će dobiti potvrdu o stečenom znanju.

OBRAZAC – PRIJAVNICA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

POZIV

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ u suradnji s Centar Broker

ORGANIZIRA

LAG ŠUMANOVCI u suradnji sa Centar broker d.o.o. Zagreb organizira besplatnu prezentaciju i edukaciju poljoprivrednika LAG-a o mogućnostima osiguranja u poljoprivredi, koja će se održati

27.ožujka,2015. godine sa početkom u 19.30h u općini Bošnjaci – dom kulture .

Prezentaciju će voditi stručan i iskusan tim agronoma koji će predstaviti odabir najbolje moguće poljoprivredne zaštite koja odgovara potrebama i uvjetima poljoprivrednika.Također će predstaviti model zaštite i stočarima, da ne osjete financijske gubitke uslijed nepredvidivih događaja tijekom stočarske proizvodnje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

IZOBRAZBA  O ODRŽIVOJ  UPORABI PESTICIDA

Savjetodavna služba će provoditi izobrazbu kroz trodnevne tečajeve, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Cijena izobrazbe u organizaciji Savjetodavne službe određena je Cjenikom o visini naknada:

-          Naknada za provedbu osnovne izobrazbe    300,00 kn

-          Naknada za polaganje ispita                              50,00 kn

-          Naknada za izdavanje iskaznice                         30,00 kn

-          UKUPNO                                                               380,00 kn

Savjetodavna služba kao javna ustanova nije obveznik PDV-a pa se na navedene naknade PDV ne obračunava. Naknade troškova uplaćuju se uplatnicom u ukupnom iznosu prije početka tečaja. Primjer za popunjavanje uplatnice možete dobiti u uredu Savjetodavne službe u Drenovcima, V. Nazora 8. Prilikom prijave treba ponijeti svjedodžbu zadnje završene škole, osobnu iskaznicu i OIB za popunjavanje prijavnice.

Tečaj traje tri dana po pet školskih sati, a zadnji sat je pismeni ispit. Drugi tečaj održat će se će se u Vrbanji od 23. do 25. ožujka 2015. u maloj dvorani Doma kulture od 9.00 do 13.15 sati. Prijaviti se možete u uredu Savjetodavne službe u Drenovcima, a sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 032/862-804  ili na mobitel 091/4882-843 (Marina Kalistović).

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

POZIV NA STRUČNO PREDAVANJE

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK

Klasa:  112-03/15-01/ 100

Urbroj: 2212/08-01/01-15-1

Vrbanja, 09. veljače 2015. godine

Na temelju Ugovora o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući Ministarstva socijalne politike i mladih i Općine Vrbanja Klasa: 550-01/14-03/59 Ur.broj: 519-05-2-1/2-14-3 od 29. travnja 2014. godine, te Aneksa Ugovora o pružanju socijalnih usluga Klasa: 550-01/14-03/59 Ur.broj: 519-05-2-1/2-14-8 od 05. prosinca 2014. godine,  načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

za prijam u službu tri djelatnika/ce za provođenje Programa

“Pomoć u kući starijim osobama”

na određeno vrijeme (zamjena djelatnika/ca za vrijeme korištenja godišnjeg odmora)


1. Gerontodomaćica - dva djelatnika/ca,  na određeno vrijeme (zamjena djelatnica za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) u trajanju od (4) četiri mjeseca, puno radno vrijeme.

(Programa “Pomoć u kući starijim osobama” – poslovi gerontodomaćice)

- najmanje završena osnovna škola

- najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

2. Pomoćni radnik – jedan djelatnik/ca, na određeno vrijeme (zamjena djelatnika za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) u trajanju od (2) dva mjeseca, puno radno vrijeme.

(Programa “Pomoć u kući starijim osobama” – poslovi pomoćnog radnika)

- najmanje završena osnovna škola

- Položen vozački ispit B kategorije

- najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom)

I. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Prednost imaju natjecatelji sa prebivalištem na području Općine Vrbanja.

II. Opis poslova određen je Programom “Pomoć u kući starijim osobama”, Zakonom o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13), Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/14) i Rješenjem Centra za socijalnu skrb Županja pojedinačno za svakog korisnika.

III. Za prijem u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

V. Kandidati koji imaju prava prednosti pri zapošljavanju  pod jednakim uvjetima temeljem zakonskih odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno Zakonu.

VI. Uz prijavu kandidati trebaju predočiti:

- prijava na oglas/životopis – uz naznaku poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo na

poslovima za radno mjesto na koje se prijavljuje

- preslik domovnice ili osobne iskaznice

- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o

podacima evidentiranim u bazi podataka hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije

pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od šest mjeseci do dana objave oglasa),

- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

- preslik vozačke dozvole (samo za prijavu za pomoćnog radnika)

- dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom) (samo za prijavu za pomoćnog radnika)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani podnositelj prijave po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijamu.

VII. Prijava na oglas podnosi se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, do 17. veljače 2015. godine, preporučeno poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, TRG dr. FRANJE TUĐMANA 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  Program PUK-a”.

VIII. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

IX. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

IVICA SEP

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna, Općenito

II (DRUGI) JAVNI NATJEČAJ I DOKUMENTACIJA – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja

Općina Vrbanja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje

II JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja“.

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja (dan objave: 03.02.2015. godine)

Sve potrebne informacije mogu se dobiti:

  • na adresi: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 3254 Vrbanja,
  • na službenoj internet stranici Općine Vrbanja
  • na telefon: 032/863-108, svakom radnim danom od 7 do 15 sati.

Tekst javnog natječaja, prijavni obrazac te ostala dokumentacija nalaze se niže, te ih je moguće preuzeti klikom na donji link.

Prilozi:

1. II. JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja“.

2. PRAVILNIK za provedbu Programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u  obiteljskim kućama na području Općine Vrbanja,

3. PRIJAVNI OBRAZAC,

4. IZJAVA O SUGLASNOSTI

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Sljedeća »

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
Vlada Republike Hrvatske
Vukovarsko Srijemska Županija
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Katastar Republika Hrvatska
Pravosuđe e-izvadak
Meteo.hr
Agencija za razvoj općine Drenovci