Ispunite online anketu

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK
KLASA:  602-01/16-01/1222

URBROJ: 2212/08-01/01-16-1

Vrbanja, 26. rujna 2016. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/16-01/1092, UR.BROJ: 2212/08-01/01-16-2 od 31. kolovoza 2016. godine, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika

u srednjoškolskom učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Vrbanja, za prvo polugodište školske godine 2016/2017, s mogućnošću produženja.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

- Zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
- potvrdu o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2016/2017,
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o smještaju učenika u učenički dom za školsku godinu 2016/2017,

- preslika osobne iskaznice učenika,
- potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prijavljenog

prebivališta,

- preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja.

Pravo podnošenja prijave imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vrbanja koji stanuju u učeničkom domu.

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 15 dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 11. listopada 2016. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pismenom obliku.

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

Načelnik Općine Vrbanja
Ivica Sep

OBRAZAC – Zahtjev za sufinanciranje

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

DAN OPĆINE VRBANJA

DAN OPĆINE VRBANJA

Edukacijom “Agro uzlet” organiziranom za predstavnike OPG-a, poduzetnike i obrtnike, a u sklopu projekta “Poslovni uzlet 2016.” započelo je svečano obilježavanje Dana općine Vrbanja. Osim prijeko potrebnih savjeta riječi je bilo i o udruživanjima koja su budućnost uspješnog poslovanja u poljoprivredi. Znaju predstavnici OPG-a da je svaki savjet zlata vrijedan, posebice kada dolazi od struke. A na Agro uzletu govora je bilo, primjerice, kako pokrenuti svinjogojstvo, ali i o hrvatskim zadružnim proizvodima i kako ih brendirati.

Zatim su položeni vijenci na grobljima kod središnjih križeva u Vrbanji, Soljanima i Strošincima.

Na svečanoj sjednici općinskog vijeća, kojoj su nazočili županijski čelnici, općinski vijećnici, predstavnici udruga i gospodarstvenika koji djeluju na području Općine Vrbanja, izvješće o radu za proteklo razdoblje podnio je načelnik općine Ivica Sep. Javno priznanje za 2016. za razvoj i unapređivanje sporta predsjednik općinskog vijeća Željko Žaper uručio je Hrvoju Sepu, boksaču iz Vrbanje, sudioniku Olimpijade, koji je za Hrvatsku osvojio šest zlatnih medalja i dvije srebrne. TK Sajnami iz Vinkovaca uručio je zahvalnicu Općini Vrbanja za potporu u radu kluba.

Sveta misa održana je u crkvi Preslavnog Imena Marijina u Vrbanji.

U petak je održan koncert Najboljih hrvatskih tamburaša, a likovna kolonija trajala je tri dana u sva tri naselja. U subotu je u Soljanima organizirano natjecanje u kuhanju fiš paprikaša – fišijada, te nogometni turnir veterana.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Obavijest

Odvoz komunalnog otpada na Dan neovisnosti (subota 08.10.2016. godine) koncesionar “STRUNJE-TRADE” d.o.o. obavit će prema redovitom rasporedu.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

POZIV

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge – komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja. Datum objave u elektroničkom oglasniku javne nabave: 22.09.2016. godine.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Obavijest

Zbog tužnog događaja i smrti našeg mladog sumještanina iz Soljana odgađaju se nastupi Kulturno-umjetničkih društava i udruga s područja Općine Vrbanja predviđeni za četvrtak 08.09.2016. god. u sklopu  obilježavanja dana Općine Vrbanja.

Općina Vrbanja izražava sućut obitelji.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE VRBANJA 2016. god.

Četvrtak, 08.09.2016. god.

10;30 sati  „Agro uzlet“ edukacija za OPG-ove, poduzetnike i obrtnike, u sklopu projekta „Poslovni uzlet 2016.“, Dom kulture Vrbanja (mala sala)

11;00 sati  Polaganje vijenaca kod središnjih križeva na groblju u Vrbanji, Soljanima i Strošincima

11;30 sati  Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja

17;00 sati  Nogometni turnir veterana, igralište N.K. „Srijemac“ Strošinci

18;00 sati Sveta misa u crkvi Preslavnog Imena Marijina u Vrbanji

20;00 sati  Nastupi Kulturno-umjetničkih društava i udruga s područja Općine Vrbanja, Dom kulture Vrbanja

od 11;00 sati    Likovna kolonija u centru naselja Vrbanja

Petak, 09.09.2016. god.

21;00 sati Koncert „Najbolji hrvatski tamburaši“, Dom kulture Vrbanja

——-       Likovna kolonija u centru naselja Soljani

Subota, 10.09.2016. god.

16;00 sati Fišijada – natjecanje u kuhanju fiš – paprikaša nogometno igralište u Soljanima

——-      Likovna kolonija, naselje Strošinci

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-03/16-01/1087

Urbroj: 2212/08-01/01-16-1

Vrbanja, 30. kolovoza 2016. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), objavljuju se:

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, za  radno mjesto:

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte – jedan izvršitelj/izvršiteljica (oglas objavljen 04.08.2016. godine), utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i to:

1. DRAGANA ZADRO, B. Jelačića 105., Vrbanja

2. MARKO BERNATOVIĆ, Obla odvojak 4/2., Županja

Poziv na pisano testiranje objavljen je na službenoj web stranici Općine Vrbanja i oglasnoj ploči 24.08.2016. godine.

Na pisano testiranje održano 30.08.2016. godine (utorak) u 11,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja (vijećnica) pristupio je samo jedan kandidat i to:

1. DRAGANA ZADRO, B. Jelačića 105., Vrbanja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Pravo na intervju  stekao je kandidat koji je na pisanom testiranju ostvario 5 i više bodova:

1. DRAGANA ZADRO, B. Jelačića 105., Vrbanja (ostvaren rezultat 10 bodova).

Intervju će se održati 01.09.2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja (vijećnica).

Ako kandidat u navedeno vrijeme ne pristupi u Općinu Vrbanja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Rezultati pisanog testiranja objavljuju se na službenoj web stranici Općine Vrbanja i oglasnoj ploči Općine Vrbanja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Prijavite se na BESPLATNU agro edukaciju u Vrbanji 08.rujna 2016.

Poštovani OPG-ovci, poduzetnici i obrtnici,

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na BESPLATNU edukaciju „Agro uzlet Općine Vrbanja“ koje će se održati 08.rujna 2016. god., Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja (mala sala).

Cilj manifestacija je putem besplatnih edukacija sudionicima pružiti dodatna znanja i vještine koje će im pomoći da budu uspješniji i konkurentniji na tržištu rada, te da saznaju nove trendove u svijetu poduzetništva.

Na Agro uzletu u Vrbanji, OPG-ovci te svi zainteresirani saznat će sve o hrvatskim zadružnim proizvodima te načinima kako ih brendirati. Stručnjaci iz tog područja polaznicima će prikazati na koji način poboljšati prodaju te zaštititi poljoprivredni proizvod.

Iako su edukacije besplatne, ljubazno Vas molimo da svoje mjesto na agro edukacijama rezervirate prijavom na linku,
broj telefona: 01 6030  ili na e-mail:
poslovni-uzlet@poslovni.hr .

Veselimo se Vašem dolasku!

Edukacija (40)

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Besplatna radionica za poduzetnike o pripremi projektne prijave na javni poziv ”E-Impuls”

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. održati će informativnu radionicu za poduzetnike te potencijalne prijavitelje na Javni poziv za bespovratna sredstva E-impuls.

Radionica će se održati u utorak, 13. rujna 2016. godine sa početkom u 09 sati u prostorijama Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.
Antuna Akšamovića 31, Vinkovci
(potkrovlje Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca, ulaz sa dvorišne strane)

Javni poziv ”E-Impuls” namijenjen je jačanju konkurentnosti mikro i malih gospodarskih subjekata i njihovog rasta kroz ciljane potpore razvojnim ulaganjima. Mjerama poticanja nastoji se unaprijediti obavljanje poslovne djelatnosti te poticati bolje pozicioniranje na tržištu. U tom smislu, u cilju povećanja učinkovitosti poslovanja, jačanja i modernizacije tehnološke baze te otvaranja novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih, putem ovog programa prihvatljivi prijavitelji mogu ostvariti sufinanciranje od minimalno 30.000 kuna do maksimalnih 300.000 kuna. Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.
Polaznici će se opskrbiti bitnim znanjima za uspješno zaokruživanje vlastitih ideja i pretvaranje istih u kvalitetne projekte spremne za prijavu na E-Impuls. Pružiti će se odgovori na konkretna praktična pitanja u svezi pripreme projekta i izrade same prijave.

Kome je radionica namijenjena:

·        Poduzetnici početnici,

·        Mladi,

·        Žene poduzetnice,

·        Trgovačka društva,

·        Obrtnici.

Program (jednodnevna radionica u trajanju od 3 sata):

·        Osnovne informacije

·        Sadržaj Uputa za prijavitelje

·        Uvjeti za prijavitelje

·        Uvjeti za projekte

·        Podnošenje projektnih prijava

·        Postupak dodjele

·        Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

·        Praktični aspekti ispunjavanja Prijavnog obrasca

·        Provedba projekata

Krajnji rok za prijavu je 09. rujna 2016. godine do 16 sati.

Prijave na radionicu šalju se na e-mail adresu: gkoprivnjak@ar-hrast.hr s naznakom imena i prezimena, te naziva gospodarskog subjekta kojeg se predstavlja.

Za više informacija kontakt osoba u Agenciji je:

Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.

Tel: 032 300 577

E-mail: gkoprivnjak@ar-hrast.hr

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Sljedeća »