Ispunite online anketu

Radna posjeta izaslanstva Vukovarsko-srijemske županije Općini Vrbanja

Na poziv Ivice Sepa, načelnika Općine Vrbanja, a prema već ustaljenoj praksi posjete predstavnika Vukovarsko-srijemske županije jedinicama lokalne samouprave te upoznavanja s njihovim radom i problemima koje imaju, Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan , zajedno sa suradnicima, posjetio je danas Općinu Vrbanja, i tom prigodom održan je radni sastanak s načelnikom Sepom i njegovim suradnicima.

Razgovarali su dosadašnjim aktivnostima na području općine kako i o budućim projektima, kao što su:

  • Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa unutar građevinskog područja
  • Vodoopskrba i odvodnja na području Općine Vrbanja – Priključci na vodu, novi bunar, projektna dokumentacija i izvedba radova za produženje mreže, projekti za odvodnju
  • Infrastruktura Osnovne škole u Vrbanji
  • Uređenje kanalske mreže
  • Obnova cesta, stajališta i parkirališta na području Općine Vrbanja.

Uz župana Galića, sastanku su nazočili i:  Željko Cirba, zamjenik župana,  Zdenko Podolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, doc.dr.sc. Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i šport, Silvana Tvrz, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pavica Filkovac, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenjeDražen Milinković, ,predsjednik Uprave Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, Mirjana Šota, voditeljica Hrvatske vode VGO za srednju i donju Savu  VGI za mali sliv “Biđ-Bosut” Vinkovci,Željko Galić, ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Općina Vrbanja

Na poziv načelnika Općine Vrbanja Ivice Sepa, a prema već ustaljenoj praksi posjete predstavnika Vukovarsko-srijemske županije jedinicama lokalne samouprave te upoznavanja s njihovim radom i problemima koje imaju, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, sa suradnicima, posjetiti će Općinu Vrbanja, i tom prigodom održati će radni sastanak s načelnikom Sepom i njegovim suradnicima

24. travnja (petak) 2015. godine u 12,00 sati

u zgradi Općine Vrbanja, Trg dr.F.Tuđmana 1, u Vrbanji.

Teme o kojima će se razgovarati na sastanku:

  1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa unutar građevinskog područja
  2. Vodoopskrba i odvodnja na području Općine Vrbanja – Priključci na vodu, novi bunar, projektna dokumentacija i izvedba radova za produženje mreže, projekti za odvodnju
  3. Infrastruktura Osnovne škole u Vrbanji
  4. Uređenje kanalske mreže
  5. Obnova cesta, stajališta i parkirališta na području Općine Vrbanja.

Uz župana Galića, sastanku će nazočiti:

-          Željko Cirba, zamjenik župana

-          Zdravko Kelić, zamjenik župana

-          Zdenko Podolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

-          Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

-          doc.dr.sc. Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i šport

-          Silvana Tvrz, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

-          Pavica Filkovac, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje

-          Dražen Milinković, predsjednik Uprave Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije

-          Mirjana Šota, voditeljica Hrvatske vode VGO za srednju i donju Savu  VGI za mali sliv “Biđ-Bosut” Vinkovci

-          Željko Galić, ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUFINANCIRANJA

Temeljem Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja” donesen je:

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUFINANCIRANJA

Nakon zaprimanja Zaključka, odabrani Ponuditelji iz članka 2. ovoga Zaključka dužni su u roku od 30 dana od dana primitka Zaključka, dostaviti sljedeću dokumentaciju za sklapanje ugovora:

-   Glavni projekt ugradnje predmetnog/ih sustava, izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera, te konačni troškovnik radova.

Ukoliko Ponuditelj ne dostavi traženu dokumentaciju u postavljenom roku, gubi pravo na odobrena sredstva.

U roku od 15 dana od dana dostave navedene dokumentacije s odabranim Ponuditeljima sklopit će se Ugovor o provedbi Programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Vrbanja, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Sutra u Vinkovcima radionica za poljoprivrednike

U ovoj godini dolazi do velikih promjena vezanih za ostvarivanje poljoprivrednih potpora. S ciljem informiranja poljoprivrednika o tome  kako ostvariti izravna plaćanja od ove godine, ali i o mogućnostima korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede prezentiraju novitete putem lokalnih radionica u svim županijama. Bilježimo veliku posjećenost na radionicama, a veliki broj zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača aktivno na njima sudjeluje.

Do sada su održane radionice u 15 županija, a u utorak, 21.4.2015. godine, radionica se održava u Vinkovcima (Županijska vijećnica, Glagoljaška 27) s početkom u 11 sati.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

USKRSNO JAHANJE U STROŠINCIMA

U nedjelju, 12. travnja 2015. godine održano je sad već tradicionalno uskrsno jahanje u Strošincima.  Okupilo se više od trideset jahača i jahačica sa svojim konjima te konjskim zapregama.  Strošinčani su se kao i uvijek do sada pokazali odlični domaćini i lijepo ugostili sve koji su taj dan došli  u Strošince.  Ponovo nakon katastrofalne poplave koja ih je zadesila, zvukovi tamburice odjekivali su ulicama, što je dokaz da ljubav prema tradiciji, običajima i svom selu ništa ne može uništiti.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/15-01/357
URBROJ: 2212/08-01/01-15-3
Vrbanja, 13. travnja 2015. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13), načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa  javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“ na području Općine Vrbanja, za 15 izvršitelja programa, a sve prema programu Javnih radova iz godišnjeg plana poticanja zapošljavanja za 2015. godinu, te mjerama i subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

-                     revitalizacija zapuštenih javnih površina

-                     pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama

-                     drugi poslovi utvrđeni Programom

3.        Ciljane skupine:

nezaposlene osobe bez završene srednje škole (prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci),

-       nezaposlene osobe sa završenim  srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godine (prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseci),

-       nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju (prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci),

4.        Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

-                     dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

-                     životopis

-                     preslika osobne iskaznice

-                     dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba

-                     eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju

zelenih površina

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je na to pravo pozvati se u prijavi i priložiti dokaze, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Napomena: Nezaposlene osobe moraju biti sa područja Općine Vrbanja.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

5.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 21. travnja 2015. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

6. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

7. Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

8. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

„Vrbanjci u Velikom ratu 1914.-1918.“

U Vrbanji je 10. travnja 2015. održano predstavljanje  knjige Ivice Ćosića Bukvinog -

„Vrbanjci u Velikom ratu 1914.-1918.“.  Knjigu su uz autora predstavile i dr.sc. Vijoleta

Herman Kaurić i prof. Suzana Leček . Promociju su uveličali i nastupi muških pjevačkih skupina

„Sinovi Ravnice“ iz Drenovaca i „Bosut“ iz Podgrađa te revija restauriranih narodnih nošnji

kakve su se nosile u Vrbanji. Pun dom posjetitelja  je svjedočio o ponosu Vrbanjaca na rad svoga

Ivice Ćosića Bukvinog.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna

Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava – Poticanje korištenja obnovljivih izvore energije

Općina Vrbanja objavila je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja” dana 03. veljače 2015. godine.

Natječaj je zatvoren 05. ožujka 2015. godine i na njega je u roku pristiglo ukupno 20 prijava od čega je svih 20 cjelovito i zadovoljava uvjetima natječaja.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 670.000,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše do 536.000,00 kuna (80%), a Općina Vrbanja sa najviše do 16.750,00 kuna (2,5%).

Odabranim korisnicima će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 82,5 %, odnosno do maksimalnog iznosa od 24.750,00 kn (s PDV-om) po sustavu, odnosno 49.500,00 kn (s PDV-om) ukoliko se sufinanciraju dva sustava OIE.

Iznos u visini od 80% odnosno do najvećeg iznosa od 24.000,00 kn po sustavu bit će sufinanciran iz sredstava Fonda, a preostali iznos u visini od 2,5%, odnosno do najvećeg iznosa od 750,00 kn po sustavu, bit će sufinanciran iz sredstava Općine Vrbanja.

Sukladno osiguranim sredstvima Fonda i Općine Vrbanja sufinancira se 20 korisnika.

Detalji u dokumentu: NESLUŽBENA BODOVNA LISTA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Radionica

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ” ŠUMANOVCI”

V. NAZORA 8, 32 257 DRENOVCI,

OIB:77805974038, 032/862-837, 091/2424-286,

mail: sumanovci.lag@gmail.com

IBAN: HR5824850031100279265

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ u suradnji s Lokalnom agencijom za razvoj „Vjeverica „ organizira radionicu na temu

O PROVEDBI MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA « IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020 TE LEADER PRISTUP NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Mjesto održavanja -  Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1 (velika vijećnica)

Vrijeme održavanja – 09.04.2015. godine s početkom u 13,00 sati.

PROGRAM RADIONICE

13,00 Prezentacija LEADER mjere i LEADER pristupa na području Vukovarsko-Srijemske županije

Paulina Perić ;Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“

13,15    Prezentacija o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Andrea Zovak, Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Udruge

Sretan Uskrs!

Svim vjernicima koji slave želimo

sretan i blagoslovljen Uskrs!


Općina Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Sljedeća »

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
Vlada Republike Hrvatske
Vukovarsko Srijemska Županija
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Katastar Republika Hrvatska
Pravosuđe e-izvadak
Meteo.hr
Agencija za razvoj općine Drenovci