Ispunite online anketu

Izobrazba o održivoj uporabi pesticida

Na slijedećoj poveznici možete vidjeti dokument koji se odnosi na izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida namijenjenu za poljoprivrednike.

Izobrazbu provodi Savjetodavna služba.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE VRBANJA

OTPAD ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (OTPAD OD SVINJOKOLJE – DROB, KOSTI, KOŽA I SL.) MOŽETE ODLAGATI BESPLATNO U ZA TU SVRHU PREDVIĐENE KONTEJNERE KOJI SE NALAZE NA SLIJEDEĆIM LOKACIJAMA:

VRBANJA, DVORIŠTE VETERINARSKE AMBULANTE

SOLJANI, POKRAJ VATROGASNOG DOMA

STROŠINCI, NA PISTI

RADNO VRIJEME ZA PRIHVAT OTPADA JE:   SVAKOG DANA  OD 8- DO 11 SATI I OD 16- DO 19 SATI.

NAPOMENA: U KONTEJNER SE NE SMIJU UBACIVATI PLASTIČNE VREĆE ZA SMEĆE I SLIČNA AMBALAŽA NEGO JE OTPAD POTREBNO ISTRESTI U KONTEJNER.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

OBAVIJEST MJEŠTANIMA NASELJA STROŠINCI, SOLJANI I VRBANJA

DANA 17.STUDENOGA 2014. GODINE OD 09.00 SATI, VRŠITI ĆE SE PODJELA MANDARINA U SVA TRI NASELJA NAŠE OPĆINE.
MOLIMO PONIJETI KOŠARE, VREĆICE I SL.
MANDARINE ĆE SE DIJELITI U VATROGASNIM DOMOVIMA .

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI ŽRTVAMA POPLAVLJENIH PODRUČJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Objavljen novi natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom

Objavljen novi natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom

U Narodnim novinama br. 130/2014 objavljen je novi natječaj za Podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ koji traje do 28.11.2014. godine. Ovaj natječaj raspisan je nedugo nakon završetka prvog natječaja za istu mjeru, obzirom da je procjena štete za svako pojedino gospodarstvo (osnovni uvjet natječaja) bila vrlo zahtjevna zadaća koja se ponegdje nije stigla završiti do 3.11. (zadnji dan podnošenja zahtjeva u prvom natječaju).

U okviru ovog natječaja poljoprivrednici s područja Vukovarsko-srijemske županije mogu ostvariti do 100% potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala koje im je u poplavama stradalo, što uključuje: sanaciju zemljišta, izgradnju objekata, popravak ili kupnju poljoprivredne mehanizacije, nabavu domaćih životinja te sadnju višegodišnjeg bilja. Potpora se može dobiti i za troškove konzultanata, sudskih vještaka te za izradu studije izvedivosti, geodetskih podloga i elaborata. Potpora se može ostvariti samo za troškove (račune) koji su nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja i koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova. Nakon što poljoprivrednici dokažu namjensko korištenje sredstava kroz račune u sklopu zahtjeva za isplatu te nakon što Agencija za plaćanja provede administrativnu kontrolu i kontrole na terenu slijedi isplata potpore. Korisnici mogu zatražiti isplatu predujma u iznosu od 50% od odobrenih sredstava, nakon što Agencija za plaćanja donese Odluku o dodjeli sredstava. Sve potrebne materijale i informacije možete preuzeti ovdje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK

Klasa: 320-01/14-01/2351

Ur. br: 2212/08-01/01-14-1

Vrbanja, 04. studenog 2014. godine


Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) općinski načelnik Općine Vrbanja objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za mjeru popravka tla (kalcizacija) na području

Općine Vrbanja

Korisnici su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, obrtnici i trgovačka društva koja imaju sjedište u Općini Vrbanja.

Mjera obuhvaća:

-          Uzimanje uzoraka tla za analizu

-          Kemijsku analizu tla

-          Preporuku gnojidbe i mjere popravka tla

-          Utovar, vaganje i dovoz materijala za kalcizaciju (karbokalk)

-         raspodjele (razbacivanja) karbokalka po poljoprivrednim površinama,

Prijavljena površina mora biti slobodna od poljoprivrednih kultura u periodu od listopada 2014. do veljače 2015. godine.

Osigurano je ispitivanje na 400 lokacija, a prvenstvo će imati parcele veće od 5 hektara.

Zahtjevi se dostavljaju općinskom načelniku Općine Vrbanja  u roku od 7 dana od dana objave ovog poziva, a najkasnije do 11. studenog 2014. godine, do 15,00 sati, kada zahtjevi moraju i biti zaprimljeni u Općini Vrbanja, na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja ili osobno u Općinu Vrbanja.

OBRAZAC ZAHTJEVA

NAČELNIK

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Dokumenti i obrazci, Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Neslužbena bodovna lista – energetska učinkovitost obiteljskih kuća

Općina Vrbanja objavila je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za

subvencioniranje projekata “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Vrbanja” dana

03. rujna 2014. godine.

Natječaj je zatvoren 03. listopada 2014. godine i na njega je u roku pristiglo ukupno

55 prijava od čega je 25 cjelovito i zadovoljava uvjete natječaja, a 30 ponuda je isključeno

zbog necjelovite dokumentacije.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja energetske

učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 1.000.000,00 kuna,

pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše do 800.000,00

kuna (80%), a Općina Vrbanja sa najviše do 25.000,00 kuna (2,5%).

Odabranim korisnicima će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od

82,5 %, odnosno do maksimalnog iznosa od 61.875,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući,

od toga Fond do 80%) opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 60.000,00 kuna (s PDV-om)

po obiteljskoj kući, a Općina Vrbanja s dodatnih 2,5 % opravdanih troškova ulaganja, ali

ne više od 1.875,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući.

Sukladno osiguranim sredstvima Fonda i Općine Vrbanja sufinancira se 17 korisnika.

Detalji u dokumentu: NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA – ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA U OPĆINI VRBANJA

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava – Poticanje korištenja obnovljivih izvore energije

Općina Vrbanja objavila je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za

subvencioniranje projekata “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na

području Općine Vrbanja” dana 09. rujna 2014. godine.

Natječaj je zatvoren 09. listopada 2014. godine i na njega je u roku pristiglo ukupno 8

prijava od čega je svih 8 cjelovito i zadovoljava uvjete natječaja.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja

obnovljivih izvora energije obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše

1.000.000,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s

najviše do 800.000,00 kuna (80%), a Općina Vrbanja sa najviše do 25.000,00 kuna (2,5%).

Odabranim korisnicima će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od

82,5 %, odnosno do maksimalnog iznosa od 24.750,00 kn (s PDV-om) po sustavu, odnosno

49.500,00 kn (s PDV-om) ukoliko se sufinanciraju dva sustava OIE.

Iznos u visini od 80% odnosno do najvećeg iznosa od 24.000,00 kn po sustavu bit ce

sufinanciran iz sredstava Fonda, a preostali iznos u visini od 2,5%, odnosno do najvećeg

iznosa od 750,00 kn po sustavu, bit ce sufinanciran iz sredstava Općine Vrbanja.

Sukladno osiguranim sredstvima Fonda i Općine Vrbanja sufinancira se 8 korisnika.

Detalji u dokumentu: NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA- OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna, Općenito

POZIV ZA UVRŠTENJE U PRORAČUN

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa: 400-01/14-01/2278

Urbroj: 2212/08-01/01-14-1

Vrbanja, 23. listopada 2014. godine

P O Z I V

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u

Proračun OPĆINE VRBANJA za 2015. godinu

Pozivaju se sve udruge koje:
- imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), te imaju sjedište i adresu isključivo na području Općine Vrbanja,
- imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište na području Općine Vrbanja, no koje su sukladno Zakonu o udrugama i Statutu udruge svojom pisanom odlukom nadležnog tijela upravljanja udrugom osnovale organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, te su istom Odlukom utvrdile adresu i voditelja organizacijskog oblika,
- imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište, adresu i organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, ali po svom kapacitetu i doprinosu zajednici provode programe na području Općine Vrbanja, koji su od izuzetne važnosti za Općinu Vrbanja, da podnesu Prijavu za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja za 2015. godinu.

Prijava se podnosi na utvrđenim obrascima (u prilogu ovog Poziva):

- OV-PRORAČUN1 – Prijava za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja 2015. godine
- OV-PRORAČUN2 – Prihodi i rashodi udruge u 2014. godini
- OV-PRORAČUN3 – Financijski plan prihoda i rashoda za 2015. godinu
- OV-PRORAČUN4 – Plan aktivnosti u 2015. godini

Obrasci se mogu preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, i na internetskim stranicama općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr
Uz prijavu se obvezno dostavlja:
- preslika rješenja o registraciji (za udruge/društva koje prvi puta podnose Prijavu),
- preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava počinje teći sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja i internetskoj stranici www.opcina-vrbanja.hr, a ističe 10. studenog 2014. godine.

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja ili poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja (s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za 2015. godinu“).

PRILOG: OBRASCI ZA PRIJAVU ZA UVRŠTENJE U PRORAČUN

Napomena: dokument sadrži 4 podlista koje je potrebno popuniti.

– TEKST POZIVA


Načelnik Općine Vrbanja

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Dokumenti i obrazci, Informacije, Javni natječaji, Naslovna

NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK
KLASA:  604-02/14-01/2266

URBROJ: 2212/08-01/01-14-2

Vrbanja, 27. listopada 2014. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke KLASA: 604-02/14-01/2266, UR.BROJ: 2212/08-01/01-14-1 od 21. listopada 2014. godine, raspisuje se:

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

Predmet ovog Natječaja je dodjela studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Vrbanja.

Svi studenti koji se kandidiraju za dodjelu studentskih stipendija dužni su dostaviti:

- Zahtjev za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),

- potvrdu fakulteta o upisu na II, III, IV ili V. godinu studija,
- potvrdu o prebivalištu,
- prijepis ocjena za prethodnu godinu obrazovanja,

- presliku domovnice

- izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi, ovjerenu kod javnog bilježnika,
- izjavu o zajedničkom kućanstvu (izdanu od podnositelja Zahtjeva),
- potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o nezaposlenosti,

- potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza,

- presliku tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Pravo natjecanja imaju studenti koji su po prvi put upisali II, III, IV ili V. godinu studija, hrvatski državljani koji unazad jednu godinu imaju prebivalište na području Općine Vrbanja i ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi. Prednost pri dodijeli imat će kandidati s boljim prosjekom ocjena i studenti koji žive u obitelji s više djece.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a najkasnije do 11. studenog 2014. godine.

Broj dodijeljenih studentskih stipendija ovisit će o financijskim mogućnostima Općine Vrbanja i broju prijavljenih studenata.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o dodjeli studentskih stipendija u pismenom obliku.

Prijave za dodjelu studentskih stipendija podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za studentske stipendije”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

PRILOZI:

1. Zahtjev za dodjelu stipendije

2. Natječaj

Načelnik Općine Vrbanja
Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Sljedeća »

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
Vlada Republike Hrvatske
Vukovarsko Srijemska Županija
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Katastar Republika Hrvatska
Pravosuđe e-izvadak
Meteo.hr
Agencija za razvoj općine Drenovci