REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRBANJA

Na temelju članka 23. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrbanja sastavilo je:

*

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRBANJA

*

1. Kandidat: Goran Ducić, dipl. ing. agronom (preuzmite listu) .docx

HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS

Zamjenica kandidata: Katica Vareševac

2. Kandidat: Mato Landekić (preuzmite listu) .docx

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

Zamjenik kandidata: Mario Ivanković

3. Kandidat: Ivica Sep (preuzmite listu) .docx

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Zamjenica kandidata: Gracijela Stiba

4. Kandidatkinja: Renata Sučić (preuzmite listu) .docx

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB

Zamjenik kandidatkinje: Zoran Fruk

*

Predsjednica OIP Općine Vrbanja

Nataša Janjić