Projektne aktivnosti završavaju 31.05.2020. godine nakon trajanja od ukupno 30 mjeseci. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., prijavljen na poziv Zaželi – Program zapošljavanja žena, broj poziva: UP.02.1.1.05, u 100% iznosu od 3.153.512,84 HRK. U provođenju projektnih aktivnosti partneri Općine Vrbanja bili su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja.

Svi ciljevi u sklopu projekta uspješno su realizirani. Projektom je zaposleno ukupno 23 osobe, od čega je 20 žena pripadnica ciljane skupine te koordinator upravljanja projektom, računovodstveni referent i voditelj projekta. 20 žena završilo je program osposobljavanja za gerontodomaćicu, čime su postale konkurentnije na tržištu rada nakon završetka projektnih aktivnosti. Za vrijeme trajanja projektnih aktivnosti, žene su obilazile ukupno 112 krajnjih korisnika čime je povećana socijalna uključenost i kvaliteta života samih korisnika. Kako bi se olakšao rad ženama u kućanstvima, tijekom provedbe projekta dodijeljeni su im paketi higijenskih potrepština.

Ženama su nabavljeni bicikli koji su im služili kao prijevozno sredstvo te istodobno promocija samog projekta i doprinosa svakog pojedinca u suočavanju s klimatskim izazovima. Promocija projektnih aktivnosti bila je vidljiva kroz promotivne materijale te tv i radio reportaže i emisije na lokalnim tv i radio postajama.

Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način doprinijeli i sudjelovali u aktivnostima koje su rezultirale uspješnom provedbom.