Općinsko vijeće Općine Vrbanja nakon rasprave o problematici dosadašnjeg obeštećenja za poljoprivrednu proizvodnju stradalu u svibanjskim poplavama na području Općine Vrbanja, koja je provedena na 15. sjednici održanoj 06. listopada 2014. godine, donosi slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Općinsko vijeće Općine Vrbanja izražava nezadovoljstvo dosadašnjim postupkom obeštećenja poljoprivrednih gospodarstava za štete nastale kao posljedice poplave u svibnju 2014. godine.

2. Osniva se Odbor za poljoprivredu kao radno tijelo Općinskog vijeća.

3. Predlaže se održavanje zajedničke sjednice Odbora za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije i Odbora za poljoprivredu triju Općina u Cvelferiji, te svih vijećnika Općinskih vijeća i čelnika triju Općina u Cvelferiji, kao i županijskih vijećnika s područja Cvelferije kako bi zajednički utvrdili prijedloge poželjnih postupanja, sudionike i rokove za njihovo izvršenje.

4. Zahtjeva se od nadležnih tijela žurno obeštećenje za štetu od poplave nastalu na poljoprivrednim gospodarstvima utvrđenu od strane Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sukladno važećem Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

5. Zahtjeva se od Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostava podataka o osobama kojima je isplaćena pomoć za provedbu naknadne sjetve za 2014. god. temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 22. svibnja 2014. godine, te podatke o površinama, iznosima i kriterijima za isplatu pomoći. Poseban naglasak stavlja se na naselje Strošinci koje je predmetnom isplatom oštećeno u odnosu na ostala naselja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBANJA