U ime Matice slovačke Soljani pozivam Vas na 11. Dane slovaka u Soljanima 17.10.2021. u Domu kulture u Soljanima s početkom u 18.00 sati.