Naziv projekta: WIFI4EU

Naziv korisnika: Općina Vrbanja

Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 €
EU sufinanciranje projekta: 15.000,00 € (jednokratni iznos – kupon)

Putem natječaja Općina Vrbanja je dobila 15.000,00 € za razvoj bežične mreže na području Općine Vrbanja, pristupne točke besplatnog bežičnog interneta postavljene su na zgradama koje se nalaze na sljedećim adresama:

 1. Vrbanja, Zgrada Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., (2 vanjske jedinice i 1 unutar prostora)
 2. Vrbanja, Vatrogasni dom, Rastoke 2a, (1 vanjska jedinica)
 3. Vrbanja, NK Vrbanja, M. Gupca 21a (1 vanjska jedinica)
 4. Vrbanja, Poludnevni boravak za starije osobe, Kolodvorska 155., (1 vanjska jedinica)
 5. Soljani, OŠ Josip Kozarac, Tomislavova 5a, (1 vanjska jedinica)
 6. Soljani, Društveni dom, M. Gupca 2., (1 vanjska jedinica i 1 unutar prostora)
 7. Soljani, Lovačko-ribički dom, B. Radić 42a, (1 vanjska jedinica)
 8. Strošinci, Šumarija Strošinci, V. Nazora 53., (1 vanjska jedinica)

Besplatnoj WIFI pristupnoj točki možete pristupiti na način da:

 • pronađete WIFI mrežu pod nazivom Wifi4EU_Općina_Vrbanja,
 • odaberete gore navedenu WIFI mrežu,
 • te zatim kliknete na Free INTERNET.

Kratki opis projekta: inicijativa WIFI4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima Općine Vrbanja, te na taj način općinu uključiti u jedinstveno digitalno tržište, a krajnji korisnici imati će pristup gigabitnom društvu, povećati će se digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se nude u tim prostorima na području Općine Vrbanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodijelit će se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. Instalirano je 9 vanjskih pristupnih točaka i 2 unutarnje pristupne točke za bežičnu mrežu WIFI4EU koje omogućuju minimalnu brzinu od 30 Mbit/s.