Vinkovci, 21. veljače 2020. – U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) Ivan Rimac, univ.spec.oec., direktor VVK, potpisao je ugovore s izvođačima radova i predstavnicima tvrtki koje provode nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji cjevovoda Soljani-Strošinci i Nuštar-Marinci. Radove na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Soljani-Strošinci izvodi Zajednica ponuditelja: AMM d.o.o., Vodoprivreda d.d. i Izgradnja-VVK d.o.o., svi iz Vinkovaca dok nadzor provodi tvrtka Orion projekt d.o.o. iz Vinkovaca. Spojni cjevovod Nuštar-Marinci gradit će tvrtka Sokol d.o.o. Vinkovci, a nadzor će provoditi tvrtka Slavonijaprojekt d.o.o. iz Županje. Potpisivanju ugovora bili su nazočni i načelnici Općine Nuštar Hrvoje Drinovac i Općine Vrbanja Velimir Redl.

Vodoopskrbni cjevovod od Soljana do Strošinaca duljine je 7.680 metara. Izgradnjom je, osim cjevovoda, obuhvaćena izgradnja zasunskih komora odzračnih ventila, odmuljnih ispusta i vodomjernih okana. Izgradnjom ovih cjevovoda i priključka naselja Soljani i Strošinci, postojeći vodozahvati se napuštaju i trajno se rješava pitanje vodoopskrbe naselja kvalitetnom vodom, uz povoljan režim tlakova u svim uvjetima potrošnje. Rok konačnog završetka je najkasnije 12 mjeseci od dana potpisa ugovora.Vrijednost radova je 3.881.631,27 kn (bez PDV-a). Načelnik Velimir Redl zahvalio je direktoru i stručnim službama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije što su prepoznali važnost ovog projekta koji je od velike važnosti za ovu općinu. “Ovaj projekt posebno je važan za Strošince koji se nalaze na samoj granici sa Srbijom i čiji će mještani od sljedeće godine dobiti kvalitetnu vodu. Drago mi je da se projekt u potpunosti financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske što je također važno za općinu koja iz svog proračuna ne može financirati ovako velike infrastrukturne projekte”, kaže Redl.

Spojni cjevovod Nuštar-Marinci duljine je 5.032,33 metara cjevovoda, a osim izgradnje cjevovoda predviđeno je i prespajanje postojećih vodoopskrbnih cjevovoda. Izgradnjom ovih cjevovoda, uz vodospremu i crpnu stanicu Nuštar koje su predmet zasebnog projekta i čija je gradnja u tijeku, trajno se rješava pitanje vodoopskrbe naselja Nuštar i Marinci kvalitetnom vodom, uz povoljan režim tlakova u svim uvjetima potrošnje. Projekt je vrijedan 3.984.216,19kn (bez PDV-a). Rok za završetak radova je  30. prosinca 2020. godine. Načelnik Hrvoje Drinovac zahvalio je Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji na realizaciji ovog dugoočekivanog projekta koji će osigurati kvalitetnu pitku vodu za Marince, kao jedino naselje u općini Nuštar koje još nije spojeno na regionalni vodovod. Dotaknuo se i problema s kojim se susreću sve jedinice lokalne samouprave, a to je iseljavanje, te izrazio bojazan da, ukoliko se taj trend nastavi, uskoro neće imati tko piti kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu.

Oba projekta financiraju se s 85 posto iz proračuna Europske unije i 15 posto iz proračuna Republike Hrvatske iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Mjera 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ koji provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

“Drago mi je da kreće realizacija ova dva projekta odnosno izgradnja dva cjevovoda koji su dio regionalnog vodovoda čime se nastavljaju naše aktivnosti kojima nastojimo osigurati kvalitetnu vodoopskrbu što većem broju korisnika na našem distriubucijskom području”, kaže Ivan Rimac, direktor VVK. Podsjeća da je voda iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima izmine kvalitete i da trenutno više od 100.000 stanovnika Vukovarsko-srijemske županije pije vodu iz Sikirevaca. Do sada je izgrađeno 198 kilometara mreže regionalnog vodovoda, a u njegovu izgradnju uloženo je 240 milijuna kuna.