Općina Vrbanja, zastupana po općinskom načelniku Velimiru Redlu i Obrtnička djelatnost čistoća “Nikolić” Vrbanja, zastupana po vlasnici obrta Luciji Nikolić Jelović nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0054792, kao i u Službenom listu Europske unije, TED – tenders electronic daily, zaključili su Okvirni sporazum i Ugovor o javnoj nabavi za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u naseljima Općine Vrbanja na razdoblje od 4 godine.

Predmet ovog Okvirnog sporazuma obuhvaća obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina Općine Vrbanja – košenje ukupne površine 190.482,50 m2 predvidivo 7-8 puta godišnje, te strojno košenje traktorskim malčerom zelenog cestovnog pojasa i ostalih površina prema popisu ukupno 98.478,00 m2 predvidivo 4-5 puta godišnje.