U Časopisu za popularizaciju šumarstva “Hrvatske šume” broj 160/170, izašao je članak autora Antuna Zlatka Lončarića “Šumarija u kojoj je Josip Kozarac primjenio svoja prva stručna znanja”.

U vrijeme kada je u Vrbanji živio Josip Kozarac, u punom je zamahu bila sječa spačvanskih hrastika koje su stranci nemilosrdno krčili za proizvodnju francuske dužice i njemačkih akova brodske građe. Vrbanje iz toga vremena nema, nema ni Francuza, ostali su tek hrastovi što svjedoče o prošlom vremenu – i šumari novoga doba koji primjereno brinu o slavonskom zelenom blagu i ne dozvoljavaju da šumarska tradicija ovoga kraja nestane.

Cjelokupan članak preuzmite klikom na ovu poveznicu.