Obavještavaju se roditelji učenika koji su smješteni u srednjoškolske đačke domove, da je Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 4. sjednici održanoj 13. rujna (petak) donijelo odluku o sufinanciranju smještaja u dom u iznosu od 500,00 kuna, kao što je to i proteklih godina bio slučaj.

Ono što je potrebno da bi se ostvarila mogućnost na subvenciju jest:

1) Potvrda o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2013/14

2) Dokaz o smještaju u dom učenika za školsku godinu 2013/14 (potvrda ili ugovor)

3) Preslika osobne iskaznice učenika

4) Preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja

5) Potvrda Općine Vrbanja o nepostojanju duga prema Općini na adresi prebivanja

Prijava i predaja dokumentacije bit će moguća nakon objave Javnog poziva, koji će biti istaknut na oglasnim pločama u naseljima općine, kao i na web stranici.