REPUBLIKA  HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-01/11-01/1535
URBROJ: 2212/08-01/01-11-1
Vrbanja, 05. rujna 2011. godine

¸

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-  srijemske Županije br. 17/09) i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbanja, Općinsko vijeće na svojoj 21 sjednici održanoj dana 05. rujna 2011. godine donijelo je:

O D L U K U

o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola s područja općine Vrbanja u autobusnom i željezničkom prometu

Članak 1.

Općina Vrbanja sufinancirat će troškove autobusnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Vrbanja prema slijedećem modelu:

* Relacija: Vrbanja – Vinkovci, Općina sufinancira 56% cijene mjesečne karte,

* Relacija: Soljani – Vinkovci, Općina sufinancira 63% cijene mjesečne karte,

* Relacija: Strošinci – Vinkovci, Općina sufinancira 66% cijene mjesečne karte,

* Relacija: Vrbanja – Županja, Općina sufinancira 65% cijene mjesečne karte,

* Relacija: Soljani – Županja, Općina sufinancira 69% cijene mjesečne karte,

* Relacija: Strošinci – Županja, Općina sufinancira 73% cijene mjesečne karte,

Članak 2.

Općina Vrbanja sufinancirat će troškove željezničkog prijevoza učenika srednjih škola koji putuju na relaciji Spačva-Vinkovci u 100%-tnom iznosu cijene mjesečne karte.

Članak 3.

Navedeni modeli sufinanciranja primjenjivat će se za prvo polugodište školske godine 2011./2012. tj. od 05. rujna 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine.

Članak 4.

Sa prijevozicima na području Općine Vrbanja (“Čazmatrans-Nova” d.o.o. Čazma, “Polet” d.o.o. Vinkovci, te HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb) sačiniti će se ugovori o subvencioniranju.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Žaper

Dostavljeno:

1.   “Polet” d.o.o. Vinkovci

2. “Čazmatrans-Nova” d.o.o. Čazma,

3. HŽ d.o.o. Zagreb

4. Računovodstvo

5. Pismohran

6. Oglasna ploča