Općini Vrbanja su 20.01.2021. godine isporučeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – žute kante za otpadnu plastiku, o čemu je sastavljen zapisnik predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Vrbanja. 1170 komada spremnika za plastiku zapremine 120 l  nabavljeno je kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u cilju smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Omjer sufinanciranja je: EU 85% Proračun Općine Vrbanja 15%. Distribucija navedenih spremnika mještanima Općine Vrbanja vršit će se krajem veljače 2021. god.