Prenosimo u cijelosti tekst sa portala: nacelnik.hr

Općine Vrbanja, Nijemci i Promina izdvojile su u 2020. godini najviše za potpore poljoprivrednicima po stanovniku i kroz udjel u proračunu. U odnosu na 2019. Vrbanja je imala i najveći rast sredstava namijenjen potporama, dok je u odnosu na 2017. najveći rast imala općina Jesenje. Pokazuju to podaci o izvršavanju proračuna za 2020. godinu i našoj analizi o izdvojenim  sredstvima konsolidiranih proračuna za poljoprivredu. 

Želja da postignemo razinu u kojoj ćemo imati dostatnost domaće poljoprivredne proizvodnje na dobrom je tragu. Pomaže tome i okrupnjavanje poljoprivrednih zemljišta koje povećavaju interes ulagača, jedinice lokalne i regionalne samouprave pomažu mjerama u vraćanju stanovnika u ruralne krajeve, raste stoga i broj OPG-ova, a i općine se trude pomoći im kroz potpore.

Naša analiza za 2020. godinu pokazuje da osam općina izdvaja više od 100 kuna po stanovniku za potpore poljoprivrednicima, da se udjel u proračunu za potpore u 21 općini iznad 1 posto, u njih pet čak iznad 3 posto te da ih je 39 imalo rast od 100 posto i više izdvajanja za potpore na godišnjoj razini, odnosno njih čak 59 u odnosu na 2017. godinu.

Po stanovniku je najviše za potpore poljoprivrednicima u 2020. godini izdvojila iz proračuna Općina Vrbanja, 733,78 kuna, Nijemci 396,85 kuna, Promina 380 kuna, Pićan 124,12 kuna, Koška 123,54 kune, Petlovac 108,86 kuna, Novo Virje 105,65 kuna, Molve 100,56 kuna, Dvor 96,86 kuna i Jalžabet 88,24 kune.

Prema proračunskom udjelu predvodi također općina Vrbanja, koja je izdvojila u 2020. za potpore poljoprivrednicima 9,21 posto, Nijemci 5,82 posto, Promina 4,39 posto, Jalžabet 3,40 posto, Koška 3,01 posto, Petlovac 2,45 posto, Pićan 2,41 posto, Novo Virje 2,31 posto, Dvor 2,16 posto i Žakanje 2,15 posto.

 

Općina Vrbanja je u odnosu na 2019. godinu, u 2020. povećala sredstva za potpore za preko 6.000 posto, za gotovo 3.000 posto Općina Dvor, nešto iznad 1.100 posto Općina Špišić Bukovica, pa Općina Bizovac za nešto više od tisuću posto, za 880 posto sredstva je povećala Općina Veliki Bukovec, Pićan za 433 posto, Sveti Ilija za 383 posto, Vidovec za 325 posto, Maruševec za 256 posto i Petlovac za 250 posto.

Za preko 6.000 posto sredstva za potpore je u odnosu na 2017. godinu povećala Općine Jesenje, Grožnjan za preko 2.000 posto, Vrbanja nešto više od 1.650 posto, a ispod tisuću posto proračunska sredstva za potpore poljoprivrednicima povećale su u te četiri godine općine Stari Jankovci za 973 posto, Petlovac za 505 posto, Vidovec  i Malinska Dubašnica za 470 posto, Đurđenovac za 442 posto, Velika Pisanica za 437 posto i Brckovljani za 425 posto.

 

Općina Vrbanja preuzela je vodeću poziciju od Općine Nijemci, koja je u 2019. godini imala najveći udjel izdvajanja za potpore i visinu ukupnih potpora po stanovniku. Vrbanja je 2020. godine i vodeća po rastu izdvojenih sredstava za potpore u odnosu na godinu prije. Udjel u proračunu je povećan na 9,21 posto, po stanovniku je to 733,78 kuna potpora za poljoprivredu, a u odnosu na 2019. sredstva su povećana preko 6 tisuća posto.

Programom potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. prvobitno je osigurano 950.000 kuna, ali je Općinsko vijeće je, na prijedlog načelnika  osiguralo dodatna sredstva u proračunu, pa su OPG-ovi dobili 1,2 milijuna kuna.

Kako piše u obrazloženju ovogodišnjeg proračuna, ‘ Općina brine o poticajima i edukaciji OPG-ova kao i poticaju turizma. Program za cilj ima jačanje rasta i razvoja konkurentnosti i poboljšanja kvalitete života u Općini Vrbanja te postizanje raznolikosti cjelokupnog gospodarstva na području općine. Ovim programom osigurana su sredstva u iznosu od 1.325.000 kuna za financiranje aktivnosti u poljoprivredi, turizmu i razvoju gospodarstva.’

Općina Nijemci je bila druga u 2020. godini s udjelom u proračunu od 5,82 posto za potpore poljoprivrednicima, što je 396,85 kuna po stanovniku Općine. Prema javnom natječaju Općine Nijemci, u 2020. godini u sklopu provedbe Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području općine Nijemci za razdoblje 2018.-2020. dodjeljuju se potpore za sljedeće mjere: Potpora novoosnovanima i novozaposlenima u poljoprivrednoj djelatnosti za koju je iznos potpore u godišnjem iznosu 7.200 kuna, zatim Potpora za: nabavu repromaterijala, proizvodnog materijala, nove mehanizacije/alata/strojeva/opreme, ishođenje certifikata i analiza, otvaranje/zasnivanje/uspostavljanje poljoprivrednog poslovanja, knjigovodstvene usluge, ostale usluge i naknade, za što je maksimalna potpora 15.000 kuna,  pa Potpora doškolovanju/prekvalifikaciji/osposobljavanju/usavršavanju u sektoru poljoprivrede za što su ukupni prihvatljivi troškovi iznose do 3.000 kuna po polazniku, Potpora podizanju/obnovi sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina gdje je maksimalan iznos potpore 15.000 kuna, Potpora nabavi uzgojno valjanih grla domaćih životinja, selekcioniranih pčelinjih zajednica/rojeva/matica te izgradnji/adaptaciji/ prenamjeni objekata namijenjenih uzgoju istih s maksimalnim iznosom potpore od 20.000 kuna te Potpora pri zakupu plastenika gdje se maksimalno dobiva 19.740,00 kn po plasteniku. (L.K.)