Uvidom u evidenciju zahtjeva za jednokratnu naknadu za rođenje djeteta, koju Općina Vrbanja isplaćuje od 2004. godine, u iznosu od 1.500,00 kuna, ustanovljeno je da je broj djece rođenih od roditelja koji imaju prebivalište u nekom od mjesta općine Vrbanja, premašio lanjski broj za devetero djece, što je povećanje za 30%.

Broj djece je povećan u sva tri naselja, a najviše u Vrbanji – za sedmero.  Iako raduje povećnje broja rođenih u odnosu na proteklu godinu, čime se ne može pohvaliti većina općina u županiji, još uvijek je veći broj umrlih i onih koji odlaze, u odnosu na novorođenu djecu.

Zanimljivo je istaknuti da  39-ero djece rođenih ove godine, nose čak 33 različita imena, pa smo ove godine dobili mještanine koji nose rjeđa imena, poput:  Ivor,  Adam, Marta, Anđela i Štefan.