REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-03/16-01/1087

Urbroj: 2212/08-01/01-16-1

Vrbanja, 30. kolovoza 2016. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), objavljuju se:

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, za  radno mjesto:

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte – jedan izvršitelj/izvršiteljica (oglas objavljen 04.08.2016. godine), utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i to:

1. DRAGANA ZADRO, B. Jelačića 105., Vrbanja

2. MARKO BERNATOVIĆ, Obla odvojak 4/2., Županja

Poziv na pisano testiranje objavljen je na službenoj web stranici Općine Vrbanja i oglasnoj ploči 24.08.2016. godine.

Na pisano testiranje održano 30.08.2016. godine (utorak) u 11,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja (vijećnica) pristupio je samo jedan kandidat i to:

1. DRAGANA ZADRO, B. Jelačića 105., Vrbanja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Pravo na intervju  stekao je kandidat koji je na pisanom testiranju ostvario 5 i više bodova:

1. DRAGANA ZADRO, B. Jelačića 105., Vrbanja (ostvaren rezultat 10 bodova).

Intervju će se održati 01.09.2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja (vijećnica).

Ako kandidat u navedeno vrijeme ne pristupi u Općinu Vrbanja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Rezultati pisanog testiranja objavljuju se na službenoj web stranici Općine Vrbanja i oglasnoj ploči Općine Vrbanja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA