REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-03/21-01/938

Urbroj: 2212/08-01/01-21-3

Vrbanja 17. studenoga  2021. godine

 

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19),

objavljuju se:

 

 

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)  

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu Općine Vrbanja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta : referent- komunalni redar- 1 vježbenik,  utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata koja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i to:

 

  1. Ivan Spajić, Vrbanja
  2. Ivona Lukić, Vrbanja

 

Na pisano testiranje održano 17.11.2021. godine (srijeda) u 11,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja, pristupila su 2 kandidata:

 

  1. Ivan Spajić, Vrbanja
  2. Ivona Lukić, Vrbanja

 

Pravo na intervju  stekao je kandidat koji je na pisanom testiranju ostvario 5 i više bodova:

 

  1. Ivan Spajić, Vrbanja (ostvaren rezultat 4,5 bodova)
  2. Ivona Lukić, Vrbanja (ostvaren rezultat 7 bodova)

 

Intervju će se održati 19.11.2021. godine (petak) u 11,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja (vijećnica).

 

Ako kandidat u navedeno vrijeme ne pristupi u Općinu Vrbanja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  NATJEČAJA