REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRBANJA

Klasa: 013-01/13-01/1155

Urbroj: 2212/08-01/01-13-1

Vrbanja, 2. lipnja 2013. godine

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, u daljnjem tekstu Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Vrbanja 2. lipnja 2013. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrbanja utvrdilo je i objavljuje:

.

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRBANJA

.

I. Od ukupno 3.651 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.773 birača, odnosno 48,56%. Važećih listića bilo je 1.759, odnosno 99,21%. Nevažećih je bilo 14 listića, odnosno 0,79%.

II. Kandidatkinje/kandidati su dobili sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: IVICA SEP / Zamjenica kandidata: GRACIJELA STIBA

930 glasova (52,45%)

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska seljačka stranka – HSS

2. Kandidat: GORAN DUCIĆ, dipl.ing.agronom / Zamjenica kandidata: KATICA VAREŠEVAC

829 glasova (46,76%)

Hrvatska socijalno-liberalna stranka – HSLS

III. Na temelju čl. 97, st. 1. Zakona, za općinskog načelnika izabran je:

IVICA SEP

a za zamjenicu općinskog načelnika izabrana je:

GRACIJELA STIBA

PREDSJEDNICA OIP OPĆINE VRBANJA

Nataša Janjić