PRORAČUN U MALOM ZA 2021. GODINU

Svrha proračunskog vodiča za građane je na jednostavan i usporediv način pružiti transparentne i potpune informacije o strukturi proračuna naše općine. Također, cilj nam je što bolje informirati javnost o tome koliko i na koji način se raspoređuju proračunska sredstva, koje aktivnosti i projekte provodimo i financiramo te o kojim sve javnim potrebama skrbimo–kako bismo u  Vama imali ravnopravnog partnera prilikom kreiranja javnih politika. Budući da je proračun živ i stalno se mijenja, trudili smo se što bolje objasniti osnovne pojmove i procese, kako bi javnosti približili suštinu proračuna i proračunskih procesa. Nadamo se da ćete uz pomoć ovog kratkog vodiča pronaći odgovore na pitanja koja vas zanimaju i biti spremni na sudjelovanje kako bi pridonijeli racionalnijem upravljanju općinskim sredstvima te kvalitetnijem i učinkovitijem pružanju usluga. Proračun Općine Vrbanja za 2021. godinu kojeg je usvojilo Općinsko vijeće iznosi 35.675.380,00 kuna.

PRORAČUN U MALOM ZA 2021. GODINU možete preuzeti na slijedećoj poveznici:

Proračun u malom Vrbanja – Vodič za građane za 2021