Zbog velikih materijalnih šteta na građevini, poljoprivredi i infrastrukturi nastalih dana 19. srpnja 2023. godine kao posljedica olujnog i orkanskog vjetra dana 21. srpnja 2023. godine proglašena je prirodna nepogoda za područje Općine Vrbanja.

PRIJAVE ŠTETE PODNOSE SE U PISANOM OBLIKU U OPĆINI VRBANJA U ROKU OD 8 DANA OD DANA DONOŠENJA ODLUKE O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE.

ZA PRIJAVU ŠTETE POTREBNA JE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

  • ISPUNJEN OBRAZAC PN
  • ISPUNJEN OBRAZAC PRIVOLE
  • ISPUNJEN OBRAZAC IZJAVE
  • PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE
  • OIB
  • PRIJAVA ZA POTICAJ, A ZA POVRŠINE KOJE NISU U POTICAJU TREBA SPECIFICIRATI ČESTICE I NAVESTI KOJA JE KULTURA NA TOJ ČESTICI ZASIJANA
  • DOKAZ LEGALNOSTI ZA ŠTETE NA GRAĐEVINAMA
  • BROJ TEKUĆEG/ŽIRO RAČUNA
  • FOTODOKUMENTACIJA

Odluka o proglašenju

IZJAVA

Obrazac PN – prijava štete

Obrazac Privole