Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija sukladno Natječaju za dodjelu studentskih stipendija KLASA: 604-02/20-01/1175 URBROJ: 2212/08-01/01-20-1 od 20. studenog 2020.  godine produžava se za narednih 10 dana, zaključno do 14. studenog 2020. godine, zbog izvanredne situacije uzrokovane koronavirusom, te otežanih uvjeta rada referada i ostalih institucija prilikom ishođenja potrebne dokumentacije za podnošenje prijave.

 

Načelnik – zaključak -produženje roka za stipendije 2020.