Temeljem članka 39. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05 i 107/07), Općinsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine donosi:

PRIOPĆENJE

Pučanstvu općine Vrbanja

Poštovani građani, a poglavito poljoprivrednici!

ZABRANJUJE se spaljivanje trave, korova, raslinja, strništa i  neiskorištenih biljnih ostataka za vrijeme žetve i vršidbe u bilo kojem obliku i to na poljoprivrednim površinama i na površinama u blizini šumskog zemljišta.

Temeljem člnka 33. Prekršajnog zakona (NN br. 107/07) i članka 11. Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka (Službeni vjesnik VSŽ br. 07/03 i 16/08)  propisane su kaznene odredbe za sve koji se ne budu pridržavali zabrane iz priopćenja.

OPĆINSKO VIJEĆE