Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Vrbanja provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Plana proračuna Općine Vrbanja za 2024. godinu, s projekcijom proračuna za 2025. i 2026. godinu.
Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenoga Plana mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Vrbanja, 32254 Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., ili putem elektronske pošte: opcina@opcina-vrbanja.hr do 8. prosinca 2023. godine do 12,00 sati.

LCW147_IspisPlanaProracunaPozicija

Ispis projekcije plana proračuna – Radni dio

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

VELIMIR REDL