Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Vrbanja provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Plana proračuna Općine Vrbanja za 2022. godinu, s projekcijom proračuna za 2023. i 2024. godinu.
Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenoga Plana mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Vrbanja, 32254 Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., ili putem elektronske pošte: opcina@opcina-vrbanja.hr  do 29. studenoga 2021. godine do 12,00 sati.

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu

Prijedlog -Projekcija Proračuna za 2022-2024. godinu

 

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

VELIMIR REDL