Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Prijavnicu za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, temeljem članka 11. stavka 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/12).

Obveznici izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida mogu se prijaviti na izobrazbu isključivo putem ove Prijavnice, koja je također dostupna na internetskim stranicama ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe.

Molimo sve obveznike izobrazbe da u Prijavnicu unesu sve tražene podatke. Na temelju tih podataka će ovlaštene institucije za provedbu izobrazbe utvrđivati ispunjava li kandidat uvjete za pristup izobrazbi i ispitu, te će ih unositi Fitosanitarni informacijski sustav, gdje se vodi središnja evidencija o provedbi izobrazbe i polaganju ispita.

Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida


Uputa za popunjavaje prijavnice