REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa: 400-01/14-01/2278

Urbroj: 2212/08-01/01-14-1

Vrbanja, 23. listopada 2014. godine

P O Z I V

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u

Proračun OPĆINE VRBANJA za 2015. godinu

Pozivaju se sve udruge koje:
– imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), te imaju sjedište i adresu isključivo na području Općine Vrbanja,
– imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište na području Općine Vrbanja, no koje su sukladno Zakonu o udrugama i Statutu udruge svojom pisanom odlukom nadležnog tijela upravljanja udrugom osnovale organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, te su istom Odlukom utvrdile adresu i voditelja organizacijskog oblika,
– imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište, adresu i organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, ali po svom kapacitetu i doprinosu zajednici provode programe na području Općine Vrbanja, koji su od izuzetne važnosti za Općinu Vrbanja, da podnesu Prijavu za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja za 2015. godinu.

Prijava se podnosi na utvrđenim obrascima (u prilogu ovog Poziva):

– OV-PRORAČUN1 – Prijava za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja 2015. godine
– OV-PRORAČUN2 – Prihodi i rashodi udruge u 2014. godini
– OV-PRORAČUN3 – Financijski plan prihoda i rashoda za 2015. godinu
– OV-PRORAČUN4 – Plan aktivnosti u 2015. godini

Obrasci se mogu preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, i na internetskim stranicama općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr
Uz prijavu se obvezno dostavlja:
– preslika rješenja o registraciji (za udruge/društva koje prvi puta podnose Prijavu),
– preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava počinje teći sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja i internetskoj stranici www.opcina-vrbanja.hr, a ističe 10. studenog 2014. godine.

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja ili poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja (s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za 2015. godinu“).

PRILOG: OBRASCI ZA PRIJAVU ZA UVRŠTENJE U PRORAČUN

Napomena: dokument sadrži 4 podlista koje je potrebno popuniti.

– TEKST POZIVA


Načelnik Općine Vrbanja

Ivica Sep