REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  021-06/20-01/439

  URBROJ: 2212/08-01/01-20-1

  Vrbanja, 07. travnja 2020. godine

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13 i 1/18), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,           

                 S A Z I V A M

20. (dvadesetu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 15. travnja 2020. godine / srijeda / u 12,00 sati

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

                                                              D n e v n i   r e d:

  1. Pisano Izvješće načelnika stožera civilne zaštite i načelnika Općine Vrbanja o poduzetim aktivnostima vezano za koronavirus,
  2. Razmatranje prijedloga odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje javne površine poslovnih subjekata koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada Odlukom stožera CZ RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja od 19.03.2020. godine,
  3. Donošenje odluke o isplati novčane pomoći namijenjene za sanaciju posljedica potresa u Gradu Zagrebu,
  4. Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja usluge Pomoć u kući koju pruža posebna organizacijska jedinica Općine Vrbanja, svih korisnika starije životne dobi za usluge dostave lijekova i osnovnih potrepština iz trgovine dok traju protuepidemijske mjere počevši od mjeseca ožujak 2020.god.,
  5. Donošenje odluke o nabavi pamučnih perivih maski za višekratnu upotrebu i podjelu istih mještanima Općine Vrbanja.

             S poštovanjem,         

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                             

 Zlatko Balta dipl. ing. šum.