LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ” ŠUMANOVCI”

V. NAZORA 8, 32 257 DRENOVCI,

OIB:77805974038, 032/862-837, 091/2424-286,

mail: sumanovci.lag@gmail.com

IBAN: HR5824850031100279265

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ u suradnji s Općinom Vrbanja i Lokalnom agencijom za razvoj „Vjeverica „ organizira radionicu na temu

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE U PERIODU 2014-2020 TE LEADER PRISTUP NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE


Mjesto održavanja -Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1.(mala sala)

Vrijeme održavanja – 23.siječnja 2015. godine s početkom u 17,00 sati.

PROGRAM RADIONICE

17,00 Prezentacija LEADER mjere i LEADER pristupa na području Vukovarsko-Srijemske županije

Paulina Perić ;Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“

17,15    Prezentacija PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014-2020 s naglaskom na mjeru 4.

mr.sc. Ana Cvitković-Komesarović, Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA