Lag Šumanovci u suradnji sa HILS-om ( Hrvatskim institutom za lokalnu samoupravu) organizira radionicu na temu  DEAR = Development Education and Awareness-raising (Edukacija i podizanje svijesti o razvoju).

Radionica je usmjerena na organizacije civilnog društva, Jedinice lokalne samouprave i sve zainteresirane dionike za uključenje u provedbu DEAR projekta.

DEAR  je koncept Europske komisije kojim se promiče edukacija i podizanje svijesti o održivom razvoju putem financiranja projekata nevladinih organizacija u okviru zasebnog programa EU.

Mjesto održavanja: Drenovci – Općinska narodna knjižnica , B. Radića 2

Datum i vrijeme održavanja  radionice : 12.04.2016. u 11 sati

Program radionice : EDUKACIJA O DEAR KONCEPTU I FINANCIRANJU DEAR PROJEKATA

1. Osnovne informacije- što je DEAR, osnovni elementi DEAR projekata

2. Predstavljanje primjera provedenog DEAR projekta

3. Vježba – skiciranje vlastitih DEAR projekata

4. Informiranje o natječaju Europske komisije za financiranje DEAR projekata (sažetak uputa i uvid u obrasce, pitanja i odgovori).