POZIV NA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave Sanacija odlagališta neopasnog otpada “Muškovo-ključ” u Vrbanji, Etapa 1., Faza 2. Datum objave: 03.12.2015. god.

Detalje o objavi možete vidjeti: OVDJE