Načelnik Općine Vrbanja Ivica Sep potpisao je s direktorom tvrtke „Promet građenje“ d.o.o. Požega Milanom Šutalom Ugovor o izvođenju radova na sanaciji odlagališta otpada „Muškovo-Ključ” u Vrbanji, etapa 1., faza 2.

Općina Vrbanja je provela postupak javne nabave za izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada „Muškovo-Ključ” u Vrbanji, etapa 1., faza 2., čija ukupna vrijednost radova iznosi 3.085.021,33 kn.

Kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova etape 1., faza 2. sanacije odabrano je trgovačko društvo „Promet građenje“ d.o.o. Požega, a rok izvođenja radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Troškove sanacije u 90%tnom iznosu sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostalih 10% troškova financira Općina Vrbanja.

Projekt sanacije odlagališta koji obuhvaća i izgradnju te opremanje reciklažnog dvorišta značajno će doprinijeti zaštiti okoliša i unapređenju kvalitete života mještana Općine Vrbanja.