PLAN  PROVEDBE DEZINSEKCIJE  KOMARACA  NA PODRUČJU

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE  ŽUPANIJE za dan 06.06.2014.

U večernjim satima dana 06.06.2014.  provodit će se tretiranje  komaraca sa zemlje swfing fog uređajima sa vozila, na slijedećim područjima:

Općina Gunja………1 vozilo

Općina  Drenovci …3 vozilo

Općina Vrbanja ……3 vozila

Vinkovci …………2 vozila