Sinoć je na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Vrbanja donesena Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Vrbanja. To se povjerenstvo imenuje kao savjetodavno tijelo načelnika Općine Vrbanja i Općinskog vijeća Općine Vrbanja, u smislu članka 24., stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača. Zadaća ovog povjerenstva ja davanje mišljenja o određivanju, odnosno promjenama cijena javnih usluga određenih Zakonom o zaštiti potrošača, a svoja mišljanja daju na transaprentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Povjerenstvo čini pet članova:

1. Ivan Šušnjara iz Vrbanje,
2. Ivan Pavlek iz Vrbanje,
3. Gracijela Stiba iz Soljana,
4. Josip Gega iz Strošinaca i
5. Dubravka Kraljević ispred Centra za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije “Glas potrošača”.

Odluku možete preuzeti ovdje:
Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača