Na inicijativu zamjenice načelnika Gracijele Stiba u Soljanima je 12. siječnja 2014. osnovana Udruga voćara i povrtlara „Plod“ Općine Vrbanja. Osnivanjem udruge želi se pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i pojedincima koji se bave uzgojem voća i povrća da unaprijede svoju proizvodnju,  da kroz zajednički nastup na tržištima nabave repromaterijala i prodaje proizvoda povećaju konkurentnost svoje djelatnosti,  te da se zajedno i organizirano pojavljuju u marketinškim aktivnostima i promociji vlastitih proizvoda i usluga. Udruga broji 28 članova te je otvorena za pristupanje novih članova sa područja Općine Vrbanja.