Na 15. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, održanoj 21.7.2023. godine u gradu Otoku, predstavljeni su rezultati provedenih projekata na području pet slavonskih županija.
Općina Vrbanja potpisala je ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU vrijedan 2.000.000,00 kuna za izgradnju prometne infrastrukture – cesta do reciklažnog dvorišta.