Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 2. sjednici potvrdilo je II. izmjene o Odluci o komunalnom doprinosu. Izmjene su sljedeće:

– jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenom zgradama (NN 86/12) smanjuje se s 11,00 kuna/m3 na samo 1,00 kunu/m3.

oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa bračni parovi koji u svojstvu vlasnika građevinskog zemljišta i investitora, po prvi puta grade obiteljsku kuću. Ovo pravo može se ostvariti samo jednom, te uz zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa bračni par prilaže Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu kuću ili stan na području RH, i da istu nisu prodali ili na bilo koji način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku VSŽ.