U Vukovaru je danas održana tiskovna konferencija na temu redefiniranja prava na pomoć i njegu u kući, te usluga iz programa „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući“.

Pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb Mato Golubičić govorio je o velikom broju starije populacije koje žive u našoj županiji, te kako se kroz navedeni program na razne načine pomagalo starijim i nemoćnim osobama koje žive u ruralnim sredinama. Istaknuo je kako sada imamo jednu drugu situaciju jer novi Zakon o socijalnoj skrbi donosi određene promjene i postavljaju se brojna pitanja jer isti Zakon nije do kraja definiran.

Po novom Zakonu o socijalnoj skrbi razdoblje prilagodbe na nove uvjete završava krajem ovog mjeseca, a to će, istaknuto je na konferenciji, izazvati određene probleme.

Načelnik Općine Vrbanja Ivica Sep izjasnio se o realizaciji samog početka ovakvog oblika skrbi o starijim osobama, kada je trebalo razlikovati brojne poteškoće između urbanih i ruralnih sredina u kojima su pretežito staračka domaćinstva, i u proteklih 10 godina, s početnim poteškoćama i prilagođavanjima, uspješno se provodio.

Svi prijedlozi, primjedbe, komentari, molbe u skladu s problemima s terena poslani su u Ministarstvo ali do sada nisu stigli konkretni odgovori.

U početku je Općina sufinancirala program sa 20%, a danas se program održava sa 60% sufinanciranih sredstava.

„Nismo još sigurni na koji način ćemo nastaviti provedbu ovoga programa, jer želimo program zadržati kao i djelatnike koji rade u tom programu, a u našoj Općini rade 10 gerontodomaćica, 2 gerontodomaćina i voditeljica-koordinatorica Programa“ – rekao je načelnik Sep.

Koordinatorica programa u Općini Drenovci Vesna Agić Brčina istaknula je kako Općina pruža usluge pomoći na oko 150 korisnika u 5 naselja općine i ako se program ukine, starija populacija neće imati drugu mogućnost i na neki drugi način malo olakšati život u tim godinama, kada njima pomoć zaista treba. Ističe dobru suradnju sa Centrom za socijalnu skrb Županja, koji također nemaju naputaka kao ni JLS. Navela je kako će ovaj program ostvariti one osobe kojima dohodovni cenzus ne prelazi više od 1.500 kuna, a oni koji ostvaruju prihode 100 kuna više ne mogu ući u kategoriju pružanja ove pomoći, što ne znači kako njima pomoć ne treba.

Koordinatorica i djelatnica programa u Općini Lovas Marija Turkalj navela je kako se program pomoći u kući starijim osobama provodi od 2004.godine i veliki broj starije populacije nalazi se u nepovoljnom položaju, a posebno oni koji ostvaruju 600 – 700 kuna mjesečnih prihoda. Ovaj program u JLS pružao im je usluge pomoći u svim segmentima te je opstanak ovakvog programa jako važan.

Koordinator programa u gradu Otoku Tomislav Vican govorio je kako je nešto više od 200 korisnika u sustavu ovog programa, te je istaknuo kako ovaj program ima i preventivnu narav jer su djelatnice programa pratile zdravstveno stanje korisnika, kao što je dijabetes, visoki tlak i sl. a uključeni su i volonteri koji su išli na dodatnu edukaciju kako bi mogli još kvalitetnije pružati usluge. Dnevni boravak je također pružao dnevne aktivnosti starijim osobama koji su mogli ispuniti svoje vrijeme i do sada se pokazao vrlo uspješnim.

Za istaknuti je kako su ovi programi posebno značajni za našu županiju jer se provode u 23 jedinice lokalne samouprave, imaju 3067 korisnika i zapošljavaju 226 ljudi.

IZVOR: http://www.vusz.hr