Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 69/17, 107/20), članka 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20), te članka 30. Statuta Općine Vrbanja („Službeni Vjesnik“ Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13, 1/18 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Vrbanja, na 14. sjednici održanoj 28. ožujka 2023. godine, donijelo je,

 

ODLUKU

o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja

I.

 

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja daje se trgovačkom društvu GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o., V.Nazora 97, 32260 Gunja,OIB: 46007078487.

 

Cijelu Odluku možete preuzeti na slijedećoj poveznici: Odluka o davanju koncesije – dimnjačar 2023