Sukladno uputi Državnog izbornog povjerenstva objavljuju se Odluke o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Vrbanja – lokalni izbori 2021. godine:

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća  Općine Vrbanja

Odluka o naknadi izborne promidžbe – Općinsko vijeće Vrbanja

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika Općine Vrbanja 2021.god.

Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe – Načelnik Vrbanja