Sukladno objavljenom Javnom pozivu za potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede  Općine Vrbanja za 2020. godinu  KLASA: 302-01/20-01/707 URBROJ: 2212/08-01/01-20-1 od 12. lipnja 2020. godine, te administrativne kontrole i procjene kvalitete prijava Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za za potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede Općine Vrbanja, načelnik Općine Vrbanja donio je Odluku kojom se odobrava financijska potpora  za 2020. godinu- kako slijedi:

ODLUKA O odobravanju potpore za 2020. godinu

Općinsko vijeće Općine Vrbanja je na prijedlog načelnika a s ciljem poticanja gospodarskog rasta i razvoja poljoprivrede svojom Odlukom na 23. sjednici održanoj 16 listopada  2020. godine osiguralo dodatna sredstva u proračunu kako bi se odobrila potpora svim korisnicima koji su ispunili uvjete sukladno Javnom pozivu za potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede  Općine Vrbanja.

22. listopada 2020. godine u općinskoj vijećnici održano je svečano potpisivanje Ugovora između Načelnika Općine Vrbanja i ukupno 29 korisnika potpore s područja Općine Vrbanja.