Župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić je donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode od prekomjernih količina oborina odnosno temeljem članka 3. stavak 2. točka 12. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN 16/2019.

Vremenske nepogode uzrokovane prekomjernim količinama oborina nanijele su velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama i to; šećernoj repi, pšenici, ječmu, uljanoj repici, krumpiru i ostalim korjenastim kulturama tijekom svibnja i lipnja 2023. godine.

PRIJAVE ŠTETE PODNOSE SE U PISANOM OBLIKU U OPĆINI VRBANJA U ROKU OD 8 DANA OD DANA DONOŠENJA ODLUKE O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE.

Dopis

Odluka

Obrazac Pijava štete