Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivrednim kulturama i ostalim dobrima, nastalih kao posljedica prekomjernih količina oborina u prvoj polovini mjeseca svibnja 2014. godine,  15.05.2014. god. proglašena je elementarna nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Štete od elementarne nepogode prijavljuju se u Općini Vrbanja najkasnije do 22.05.2014. godine. putem obrasca EN-P koji možete preuzeti na slijedećoj poveznici.

U prijavi se obvezno navodi OIB,  te obvezno prilaže UPISNIK, vlasnički ili posjedovni list.