REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                  OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK     

KLASA:  302-01/20-01/370

URBROJ:  2212/08-01/01-20-1

Vrbanja, 17. ožujka 2020. godine

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18), Zaključka sa sjednice Stožera civilne zaštite Općine Vrbanja koja je održana 17.03.2020. godine i donesenih mjera STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE  VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE za sprječavanje širenja VIRUSA COVID-19, općinski načelnik Općine Vrbanja donosi

O D L U K U

O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA VIRUSA COVID-19

I.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Vrbanja odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom ili zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja, treninge, kulturne priredbe i sl.

Neće se izdavati  nikakva rješenja ili odobrenja za korištenja javnih površina i općinskih prostora, a sva eventualno izdana rješenja ili odobrenja stavljaju se izvan snage.


Ograničava se izravan rad sa strankama u službenim uredima Općine Vrbanja.

Kontakt je moguć putem telefona za Općinu – 032/863-108, fax: 032/863-241

Mobiteli: 0992221798 načelnik općine Velimir Redl

                0997370428 zamjenica načelnika Gracijela Stiba

                0996139790 pročelnica Marinella Nikolić

                099387933 komunalni odjel Senka Pavlek

                0994895123 tajnica Zdenka Jelović

                098464854 Voditeljica programa Pomoć u kući, Snježana Zečević

Poštom – Općina Vrbanja, Trg dr. F. Tuđmana 1, 32254 Vrbanja

e-mail: opcina@opcina-vrbanja.hr  ili opcina.vrbanja@vu.t-com.hr ili zdenka.j@opcina-vrbanja.hr

                Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja,  dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima odnosno strankama sa kojima su u komunikaciji.

Preporuča se osobama starijim od 65 godina i kroničnim bolesnicima da ne sudjeluju na javnim okupljanjima.


Naložiti zabranu posjeta u županijskim i privatnim domovima za starije i

nemoćne osobe.

Otkazati sve zdravstvene preglede osim onih koji su hitni.

Ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u svim trgovinama, pekarnicama, pošti i sl. na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze uz poštivanje razmaka od 1 metra.

Nalaže se ograničenje rada ugostiteljskih objekata i restorana u vremenu od najranije 06,00 sati do najkasnije 18,00 sati.

U ugostiteljskim objektima i restoranima pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju.

U uslužnim djelatnostima u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt sa klijentima (kozmetički saloni, frizerski saloni, brijačnice, kozmetičari, pedikeri, i sl.) preporuča se ograničiti broj osoba koje se istovremeno nalaze u objektu na način da su međusobno udaljene najmanje jedan metar. U navedenim objektima pojačati dezinfekcijske mjere i mjere čišćenja prostora.


             Preporuka građanima da se ukop pokojnika obavlja samo u krugu uže obitelji odnosno u prisutnosti što je moguće manjeg broja osoba te da se sućut izražava naklonom.

               Preporuka svim stanovnicima Općine Vrbanja da prate obavijesti, preporuke i naloge nacionalnih, županijskih i lokalnih stožera civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije.

                Nalaže se stanovnicima kojima je određena mjera samoizolacije i/ili karantene da istu strogo poštuju prema danim uputama!


                Preporuka svim građanima Općine Vrbanja da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Vukovarsko-srijemske županije, posebice da ne putuju u inozemstvo.

                  Nalaže se svim stanovnicima Općine Vrbanja koji su u proteklih 14 dana putovali u inozemstvo da postupaju sukladno preporukama struke, posebice stanovnici kojima su određene mjere samoizolacije i/ili karantene.

II.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine Vrbanja, te vrijedi do opoziva.

OPĆINSKI NAČELNIK

VELIMIR REDL

KORONAVIRUS – VAŽNE INFORMACIJE

SVE POTREBNE INFORMACIJE VEZANO ZA KORONAVIRUS MOŽETE PROČITATI NA SLIJEDEĆIM POVEZNICAMA:

http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/dok-uz-novosti/~contents/PTLJGYSK2U8552VM/odluka-o-mjerama-sto-era-civilne-za-tite-vs–za-sprje-avanje–irenja-virusa-covid-19.pdf

https://www.hck.hr/novosti/hck-otvorio-brojeve-za-psihosocijalnu-podrsku-osobama-u-samoizolaciji/10272

https://koronavirus.hr/

https://civilna-zastita.gov.hr/