Općinsko vijeće Općine Vrbanja na temelju odredbe članka 32. stavka 3. i članka 52. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 21/10 i 63/11), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja Klasa: 320-02/11-01/1574 Urbroj: 2212/08-01/01-11-1 od 06. rujna 2011. godine, te članka 30. statuta Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 17/09), na 23. sjednici održanoj dana 07. studenog 2011. godine donosi slijedeću:

¸

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Vrbanja za k.o. Vrbanja, Soljani i Strošinci

I.

Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja na javnom natječaju objavljenom u „Glasu Slavonije“, dana 19. rujna 2011. godine:

K.O. VRBANJA

1. MARIO ĆOSIĆ, Vrbanja, Rastoke 11.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
1. 651/1 oranica 0,3764 166,37 kn 332,74 kn zakup 20 god.

2. MARIO ĆOSIĆ, Vrbanja, Rastoke 11.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
2. 652 oranica 2,5175 1.112,74 kn 2.225,48 kn zakup 20 god.

3. ZLATKO FRUK, Vrbanja, Kolodvorska 90.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
3. 3346 oranica 20,1384 8.901, 17 kn 17.802,34 kn zakup 20 god.

4. ADAM BURG, Vrbanja, B. J. Jelačića 70.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
4. 3344 oranica 16,9728 7.501, 98 kn 15.003,96 kn zakup 5 god.

5. ADAM BURG, Vrbanja, B. J. Jelačića 70.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
5. 1865/3 oranica 8,7896 3.885,00 kn 7.770,00 kn zakup 5 god.

6. MARIJA CRLJEN, Soljani, M. Gupca 102.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
6. 1796 oranica 0,8405 371,50 kn 743,00 kn zakup 5 god.

7. MARIJA CRLJEN, Soljani, M. Gupca 102.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
7. 1797 oranica 2,1302 941,55 kn 1.883,10 kn zakup 5 god.

8. ADAM BURG, Vrbanja, B. J. Jelačića 70.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
8. 3349 oranica 3,4668 1.532,33 kn 3.064,66 kn zakup 20 god.

9. ADAM BURG, Vrbanja, B. J. Jelačića 70.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
9. 3347/1 oranica 6,4373 2.845,29 kn 5.690.58 kn zakup 20 god.

10. PONIŠTAVA SE NATJEČAJ

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
10. 2384 oranica 0,3693 163,23 kn

11. ZLATKO GRANOŠA, Vrbanja, B. J. Jelačića 116 A.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
11. 2174 oranica 0,8329 368,14 kn 736,28 kn zakup 5 god.

12. ZLATKO GRANOŠA, Vrbanja, B. J. Jelačića 116 A.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
12. 2271 oranica 2,0185 892,18 kn 1.784,36 kn zakup 5 god.

13. ZLATKO GRANOŠA, Vrbanja, B. J. Jelačića 116 A.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
13. 2272 oranica 0,5622 248,49 kn 496,98 kn zakup 5 god.

14. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
14. 1069/6 oranica 0,2816 124,47 kn

¸

K.O. SOLJANI

1. ZLATKO FRUK, Vrbanja, Kolodvorska 90.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
1. 3770/1 oranica 15,0120 6.635,30 kn 13.270,60 kn zakup 20 god.

2. LJILJANA TUFEGDŽIĆ, Soljani, M. Gupca 151.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
2. 1708 oranica 12,5582 5.550,72 kn 5.550,72 kn zakup 5 god.

3. MLADEN PLAZIBAT, Vrbanja, B. J. Jelačića 97.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
3. 845 oranica 10,7005 4.729,62 kn 9.450,00 kn zakup 20 god.

4. MLADEN PLAZIBAT, Vrbanja, B. J. Jelačića 97.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
4. 846/1 oranica 2,7009 1.193,80 kn 2.385,00 kn zakup 20 god.

5. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
5. 4004 oranica 0,1653 73,06 kn

6. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
6. 4007 oranica 0,0841 37,17 kn

7. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
7. 4017 oranica 0,0328 14,50 kn

8. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
8. 4018 oranica 0,0075 3,32 kn

¸

K.O. STROŠINCI

1. IVAN MARIĆ, Soljani, B. Radića 74.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
1. 1481/1 oranica 8,2425 3.643,19 kn 7.286,38 kn zakup 20 god.

2. IVAN PAVLOVIĆ, Soljani, M. Gupca 63.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
2. 1477 oranica 9,0987 4021,63 kn 8.043,26 kn zakup 20 god.

3. MIRKO JOKIĆ, Soljani, M. Gupca 154.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
3. 1484/1 oranica 7,9237 3.502,28 kn 7.004,56 kn zakup 20 god.

4. SNEŽANA NOVOSELAC, Strošinci, M. Gupca 6.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
4. 1499/1 oranica 1,8612 822,65 kn 1.645,30 kn zakup 20 god.

5. LUKA ILIĆ, Strošinci, B. Radića 29.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
5. 1453/1 oranica 18,3564 8.113,53 kn 16.227,06 kn zakup 20 god.

6. JOSIP FRIC, Strošinci, V. Nazora 21.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
6. 1494 oranica 4,8298 2.134,77 kn 4.269,54 kn zakup 20 god.

7. TOMISLAV PŠENKO, Soljani, M. Gupca 88.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
7. 1456/1 oranica 5,5602 2.457,61 kn 4.915,22 kn zakup 20 god.

8. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
8. 527 oranica 0,9211 407,13 kn

9. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
9. 1483 oranica 0,1132 50,03 kn

10. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
10. 1486 oranica 0,1255 55,47 kn

11. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
11. 1489 oranica 0,0810 35,80 kn

12. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
12. 1490 oranica 0,0823 36,38 kn

13. PEJO JURKOVIĆ, Vrbanja, Kolodvorska 166.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
13. 1493 oranica 0,1497 66,17 kn 132,34 kn zakup 20 god.

14. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
14. 1496 oranica 0,0706 31,21 kn

15. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
15. 1497 oranica 0,0716 31,65 kn

16. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
16. 1500 oranica 0,0700 30,94 kn

17. NITKO SE NIJE NATJECAO

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina postignuta cijena napomena
17. 1501 oranica 0,0886 39,16 kn

¸

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ŽELJKO ŽAPER

¸

Klasa: 320-02/11-01/1986
Ur. broj: 2212/08-01/01-11-1
Vrbanja, 07. studenog 2011. godine