Općinsko vijeće Općine Vrbanja na temelju odredbe članka 32. stavka 3. i članka 52. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 21/10 i 63/11), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja za katastarske općine Vrbanja, Soljani, Strošinci i Drenovci Klasa: 320-02/11-01/1597 Urbroj: 2212/08-01/01-11-1 od 06. rujna 2011. godine, te članka 30. statuta Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 17/09), na 24. sjednici održanoj dana 21. studenog 2011. godine donosi slijedeću:

¸

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Vrbanja za k.o. Vrbanja, Soljani, Strošinci i Drenovci

I.

Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja na javnom natječaju objavljenom u „Glasu Slavonije“, dana 12. listopada 2011. godine:

K.O. VRBANJA

1. OPG PEJO JURKOVIĆ, Vrbanja, Kolodvorska 166.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
1. 3303 oranica 5,6731 71.685,29 kn 71.685,29 kn
5,6731 71.685,29 kn 71.685,29 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 71.685,29 kn i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom uz popust od 20%, što iznosi: 57.348,23 kn.

2. OPG JOSIP BURG, Vrbanja, M. Gupca I Odvojak 29 d.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
2. 2433 oranica 1,0119 12.786,37 kn 12.786,37 kn
1,0119 12.786,37 kn 12.786,37 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 12.786,37 kn i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom uz popust od 20%, što iznosi: 10.229,10 kn.

3. OPG ZLATKO GRANOŠA, Vrbanja, B. J. Jelačića 116 A.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
3. 2369 oranica 0,7273 9.190,16 kn 9.190,16 kn
0,7273 9.190,16 kn 9.190,16 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 9.190,16 kn i kupac će ju platiti jednokratnom uplatom uz popust od 20%, što iznosi: 7.352,13 kn.

K.O. SOLJANI

1. OPG PETAR JAKOVLJEVIĆ, Soljani, B. Radića 71.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
1. 864 oranica 1,2340 15.592,82 kn 15.700,00 kn
1,2340 15.592,82 kn 15.700,00 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 15.700,00 kn i kupac će ju platiti obročno, na 5 (pet) obroka, u roku od 5 (pet) godina, svaki u iznosu od 3.140,00 kn.

2. OPG TOMISLAV PŠENKO, Soljani, M. Gupca 88.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
2. 3933 oranica 9,0951 114.925,68 kn 115.000,00 kn
9,0951 114.925,68 kn 115.000,00 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 115.000,00 kn i kupac će ju platiti obročno, na 15 (petnaest) obroka, u roku od 15 (petnaest) godina, svaki u iznosu od 7.666,67 kn.

3. OPG STJEPAN VLADISAVLJEVIĆ, Soljani, B. Radića 25.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
3. 855/1 oranica 2,3018 29.085,54 kn 58.171,08 kn
4. 855/4 oranica 1,0000 12.636,00 kn 25.272,00 kn
5. 855/5 oranica 1,3471 17.021,96 kn 34.043,92 kn
4,6489 58.743,50 kn 117.487,00 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 117.487,00 kn i kupac će ju platiti obročno, na 10 (deset) obroka, u roku od 10 (deset) godina, svaki u iznosu od

11.748,70 kn.

4. OPG IVAN DEDIĆ, Soljani, B. Radića 56.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
6. 3955 oranica 0,2997 3.787,01 kn 3.787,01 kn
0,2997 3.787,01 kn 3.787,01 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 3.787,01 kn i kupac će ju platiti obročno, na 3 (tri) obroka, u roku od 3 (tri) godine, svaki u iznosu od 1.262,34 kn.

K.O. STROŠINCI

1. OPG JOZO GRGIĆ, Strošinci, M. Gupca 58.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
1. 600/4 oranica 1,6113 20.360,39 kn 20.400,00 kn
1,6113 20.360,39 kn 20.400,00 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 20.400,00 kn i kupac će ju platiti obročno, na 5 (pet) obroka, u roku od 5 (pet) godina, svaki u iznosu od 4.080,00 kn.

K.O. DRENOVCI

1. OPG GORAN PRAVDA, Soljani, B. Radića 81.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
1. 3166 oranica 0,9165 11.580,89 kn 11.580,89 kn
0,9165 11.580,89 kn 11.580,89 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 11.580,89 kn i kupac će ju platiti obročno, na 3 (tri) obroka, u roku od 3 (tri) godine, svaki u iznosu od 3.860,30 kn.

2. OPG IVAN DEDIĆ, Soljani, B. Radića 56.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
2. 3165 oranica 0,5943 7.509,57 kn 7.509,57 kn
0,5943 7.509,57 kn 7.509,57 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 7.509,57 kn i kupac će ju platiti obročno, na 3 (tri) obroka, u roku od 3 (tri) godine, svaki u iznosu od 2.503,19 kn.

3. OPG TOMISLAV PŠENKO, Soljani, M. Gupca 88.

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna cijena postignuta cijena napomena
3. 3306 oranica 8,6668 109.513,68 kn 110.000,00 kn
8,6668 109.513,68 kn 110.000,00 kn

UKUPNO

Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosi 110.000,00 kn i kupac će ju platiti obročno, na 15 (petnaest) obroka, u roku od 15 (petnaest) godina, svaki u iznosu od 7.333,34 kn.